Oživení evropského leasingového trhu z minulého roku pokračovalo i v prvním pololetí 2022. Vyplývá to z aktuálních statistik konfederace Leaseurope sdružující evropské národní leasingové asociace. Celkový objem leasingu v první polovině roku 2022 činil 167,4 miliardy eur, což je o 5,9 % více než ve stejném období roku 2021. Podle České leasingové a finanční asociace (ČLFA) stouplo financování podnikatelských investic v ČR za první pololetí 2022 dokonce o 14 % na více než dvě miliardy eur.

Evropský leasing strojů a zařízení se v prvním pololetí roku 2022 zvýšil o 13,9 %, zatímco leasing vozidel vzrostl pouze o 2,3 %. To ovšem neplatí pro elektromobily, jejichž financování evropskými leasingovými společnostmi se ve stejném časovém období zdvojnásobilo. Leasing nemovitostí zaznamenal v prvním pololetí letošního roku nárůst objemu nových obchodů o 15,4 %. V tomto případě však byly patrné výrazné geografické odchylky.

„Evropský i český leasingový a úvěrový trh v prvním pololetí letošního roku rostly, a to navzdory problémům v dodavatelských řetězcích, rostoucím nákladům na energie a celkové zvýšené nejistotě,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace.

Podle evropské ekonomické prognózy povedou zpřísněné úvěrové standardy, vyšší úrokové sazby a zhoršený výhled poptávky k útlumu nových investic. Leaseurope i přesto pro zbytek letošního roku očekává další růst, i když méně dynamický, než se původně předpokládalo.

„Je evidentní, že strukturální transformace směrem k digitálním a zeleným investicím se v ekonomice EU zrychluje. Leasingové společnosti budou v tomto transformačním procesu hrát významnou roli,“ doplnila Tham Giang,  expertka Leaseurope pro statistiku a ekonomiku.

Zdroj : ČLFA