[quote]Evropský obranný fond zajistí realizaci dalšího souboru obranných výzkumných projektů financovaných z prostředků EU. Smyslem tohoto fondu, který zavedl předseda Juncker v červnu 2017, je vytvořit silný obranný průmysl EU. Díky němu se posilují schopnosti v oblasti obrany a uzavírají se nová přeshraniční partnerství.[/quote]

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, uvedla:

„Evropský obranný fond má zásadní význam pro intenzivnější spolupráci mezi společnostmi v odvětví obrany a vojenskými složkami v Evropské unii a pro zajištění strategické samostatnosti Evropy.

Spolupráce na výzkumných projektech v oblasti obrany spolufinancovaných z tohoto fondu má zajistit vedoucí postavení Evropy v oblasti technologií, položit základy pro budoucí obranné schopnosti a podporovat inovativnější a konkurenceschopnější evropský obranný průmysl.“

Projekt Ocean 2020 slouží k podpoře námořního dohledu a misí, jejichž účelem je izolace námořního prostoru, a za tím účelem zahrne do operací loďstva drony a bezpilotní ponorky. Získané informace se propojí s tradičními systémy, aby si vojenští velitelé mohli vytvořit ucelenou představu o vývoji situace.

Projekt uskuteční konsorcium vedené společností Leonardo S.p.A, které sdružuje 42 subjektů z 15 zemí EU. Obdrží grant ve výši přibližně 35 milionů EUR. V roce 2019 se v rámci tohoto projektu uskuteční dvě demonstrační akce v reálných podmínkách – jedna v Pobaltí pod vedením švédského námořnictva a jedna ve Středomoří pod vedením italského námořnictva.

Tři další projekty, jejichž cílem je zdokonalit vybavení vojáků, získaly granty ve výši 1 až 3 miliony EUR:

  • ACAMSII bude rozvíjet adaptivní maskování, jež bude vojáky chránit před snímači působícími v několika různých vlnových délkách.
  • Gossra zlepší kompatibilitu komplexních systémových prvků (například snímačů nebo digitálních ochranných brýlí) používaných vojáky.
  • Vestlife má vyvinout ultralehké ochranné obleky pro vojáky po výsadku. Grantové dohody pro tyto projekty budou podepsány v nadcházejících týdnech. Dnešní oznámení o podpoře pro tyto obranné výzkumné projekty přichází v den zahájení každoroční bezpečnostní konference v Mnichově, během níž předseda Juncker představí další kroky pro posílení Evropy v oblasti bezpečnosti a obrany. Předsedu bude doprovázet místopředseda Frans Timmermans,a komisaři Johannes Hahn, Elżbieta Bieńkowska a Julian King.

Souvislosti

V rámci výzkumné složky Evropského obranného fondu bude přiděleno 90 milionů EUR na výzkumné granty v oblasti obrany, které budou financovány v plné výši přímo z rozpočtu EU (2017–2019). Projekty pro financování byly vybrány v první výzvě k předkládání návrhů na výzkumné projekty v oblasti obrany v roce 2017. V prosinci 2017 byla podepsána první grantová dohoda s konsorciem PYTHIA. Cílem tohoto projektu je identifikovat hlavní trendy v rychle se vyvíjejícím světě inovativních obranných technologií.

Komise rovněž brzy přijme pracovní program pro výzkum v oblasti obrany na rok 2018 a požádá Evropskou obrannou agenturu, aby zveřejnila nové výzvy k předkládání návrhů na výzkumné projekty v oblasti obrany pro tento rok. Tyto výzvy se zaměří na technologie elektronického designu pro obranné aplikace a na evropský vysoce výkonný laserový efektor. Další série grantů na výzkum v oblasti obrany bude podepsána do konce roku 2018.

Jak bylo oznámeno v červnu 2017, Komise předloží návrh, aby se v období po roce 2020 přidělovalo 1,5 miliardy EUR ročně z Evropského obranného fondu na podporu obranných schopností. Odhadovaný roční rozpočet ve výši 500 milionů EUR bude věnován na výzkum v oblasti obrany, čímž se EU stane jedním z největších investorů do obranného výzkumu v Evropě.

Podrobnější informace o projektech

Ocean 2020: cílem tohoto projektu je zlepšit informovanost o situaci na moři pomocí systémů

s obsluhou nebo bez obsluhy a vytvořit ucelený obraz na základě mnoha různých vstupů. Zapojila se ministerstva obrany v Estonsku, Francii, Řecku, Itálii, Litvě, Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku a Spojeném království. Průmyslovými partnery jsou společnosti Indra, Safran, Saab, MBDA, PGZ/CTM Hensoldt, Intracom-IDE, Fincantieri a Qinetiq. Výzkumná střediska zahrnují Fraunhofer, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE NATO) a italský Istituto Affari Internazionali (IAI).

ACAMSII: tento projekt bude rozvíjet adaptivní maskování, jež bude vojáky chránit před snímači působícími v několika různých vlnových délkách. Zapojeni jsou partneři z Francie, Německa, Litvy, Nizozemska, Portugalska a Švédska. Účastní se jej podniky z textilního odvětví, odvětví letectví a kosmonautiky a odvětví obranných systémových integrátorů CITEVE, Damel a Safran. Výzkumnými středisky jsou švédský Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fraunhofer a Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

GOSSRA: cílem tohoto projektu je zajistit, aby komplexní systémové prvky, které používají vojáci, vzájemně spolupracovaly. Vojáci jsou vybaveni řadou prostředků, které musí být kompatibilní. Cílem projektu je vytvořit metodiku pro určení toho, jak se jednotlivé součásti propojují, a díky tomu bude mnohem snazší vyvinout nové prostředky, které mohou fungovat se stávajícím vybavením. Projekt realizují partneři z Německa, Itálie, Nizozemska, Polska, Portugalska, Španělska a Švédska. Zapojené podniky jsou Rheinmetall, Indra, GMV aerospace and defence, Leonardo, Larimart a Saab, malé a střední podniky Tekever a iTTi a výzkumný institut Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

Vestlife: cílem tohoto projektu je vyvinout ochranný oděv pro vojáky. Snahou je vytvořit oděv, který bude účinný pro obranné účely, ale bude lehčí, pružnější a zároveň příjemnější. Zapojeni jsou partneři z Finska, Itálie, Nizozemska, Portugalska a Španělska, společnosti CITEVE a FY-composites a výzkumné instituty AITEX a TECNALIA. Projektu se rovněž účastní dva malé a střední podniky BRAPA a Petroceramics.