[quote]První skupina dobrovolníků z řad Evropského sboru solidarity dne 17. srpna přijíždí do italského města Norcia, aby tam pomohli s odstraňováním následků a obnovou sociálních služeb pro místní komunitu, která byla postižena vážnými zemětřeseními, jež tento region zasáhla v loňském roce.[/quote]

Celkem 16 dobrovolníků z Evropského sboru solidarity, kteří se podílejí na projektu „Evropská mládež pro Norcii“ pod vedením italské organizace „Kora“, pomůže při obnově historických budov, které byly zemětřeseními značně poničeny, včetně baziliky San Benedetto a kláštera benediktínů. Budou rovněž spolupracovat s mladými i staršími obyvateli Norcie, pořádat semináře, outdoorové aktivity a kulturní akce.

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics řekl:

„Není tomu ani rok, co předseda Komise Juncker oznámil svůj nápad vytvořit Evropský sbor solidarity, a tento sbor již funguje a poskytuje pomoc lidem, kteří ji potřebují. Norcia a její občané zakusili velké utrpení a já jsem hrdý na mladé Evropany, kteří prokazují solidaritu tím, že této komunitě pomáhají. Těším se na to, až tento projekt během své návštěvy 4. a 5. září sám uvidím a setkám se s dobrovolníky a představiteli místních úřadů. Mladí dobrovolníci svou činností, zejména při obnově historické baziliky San Benedetto, přispívají k vytváření kontinuity mezi evropskou minulostí a budoucností, což je významným příspěvkem pro Evropský rok kulturního dědictví.“

Dobrovolníci mířící do Norcie pocházejí z Rakouska, Francie, Řecka, Maďarska, Portugalska a Španělska. Projekt, kterého se účastní, je jedním ze tří projektů aktuálně vybraných pro činnosti Evropského sboru solidarity v italských regionech postižených zemětřeseními. V září tohoto roku se další členové Evropského sboru solidarity zapojí do dvou jiných projektů pod vedením organizace „Arci Culture Solidari“a města Pescara. Celkem 230 členů Evropského sboru solidarity bude až do roku 2020 pomáhat italským komunitám postiženým zemětřeseními. Na tyto projekty bylo do vyčleněno 790000 eur.

Souvislosti

Dne 24. srpna 2016 došlo v blízkosti města Norcia k silnému zemětřesení, které způsobilo velké škody městům v tomto regionu a smrt přibližně 300 lidí. Město Norcia utrpělo strukturální škody, naštěstí bez smrtelných zranění, ale mnoho lidí muselo být vysídleno. Dne 30. října 2016 zasáhlo Norcii další zemětřesení velkého rozsahu, které město těžce poškodilo.

Vzhledem k tomu, že následky katastrofy již byly odstraněny, nyní začíná obnova. Evropský sbor solidarity, jehož zřízení ohlásil předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2016, vznikl právě proto, aby reagoval na potřeby tohoto druhu a nabídl mladým lidem ve věku od 18 do 30 let příležitost zapojit se do tohoto typu činnosti kdekoli v EU.

Projekty Evropského sboru solidarity jsou součástí širšího spektra podpory EU v návaznosti na zemětřesení z let 2016 a 2017 v italských regionech Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria. V červnu vyčlenila Komise 1,2 miliardy eur z Fondu solidarity EU, což je nejvyšší částka, která kdy byla v rámci tohoto fondu uvolněna, přičemž Itálie již je největším příjemcem této podpory.

Činnost Evropského sboru solidarity byla zahájena 7. prosince 2016 a od té doby se do něj přihlásilo více než 34 000 mladých lidí. V březnu 2017 začalo hledání vhodných míst v organizacích a následně byl navázán kontakt přibližně s 15 000 zájemci a přijato 700 nabídek na umístění. Cílem je, aby se do konce roku 2020 k tomuto sboru připojilo 100 000 mladých lidí.

Dne 30. května 2017 předložila Komise návrh nařízení, jenž dává Evropskému sboru solidarity pevný právní základ a v němž se na sbor vyčleňuje 341,5 milionu eur na období 2018 až 2020. Komise také navrhla poskytnout mladým lidem více příležitostí. Kromě toho, že zprostředkovává dobrovolnické činnosti, stáže a pracovní umístění, bude Evropský sbor solidarity napříště také poskytovat proctor k tomu, aby účastníci realizovali vlastní solidární projekty nebo aby se k dobrovolnické činnosti (v rámci sboru) přihlásili jako skupina. Než návrh nařízení vstoupí v platnost, musí jej nejprve přijmout Evropský parlament a Rada.

Další informace

Informativní  přehled: 

Podpora EU v Itálii

Informativní přehled: Rozvoj Evropského sboru solidarity

Informativní přehled pro organizace

MEMO: Otázky a odpovědi týkající se Evropského sboru solidarity

MEMO: Rozvoj Evropského sboru solidarity: otázky a odpovědi

Registrační portál Evropského sboru solidarity

Evropský sbor solidarity na Facebooku