Invoitix

V úterý 16. dubna se skupina studentů 3. ročníku bakalářského studia v rámci spolupráce Vysoké školy logistiky o.p.s. a Správy železnic, s.o., zúčastnila exkurze na Centrální dispečerské pracoviště v Přerově. Cílem návštěvy CDP bylo přiblížit studentům moderní řízení železniční dopravy a propojit tak teoretické znalosti s praktickou zkušeností.

V zasedací místnosti CDP nás přivítal vedoucí oddělení dálkového řízení provozu Ing. Nahodil se svým zástupcem a na úvod exkurze studentům představili fungování Centrálního dispečerského pracoviště
a jeho plánovaný rozvoj do dalších let. Poté je seznámili s principem moderního dálkového řízení a organizování železniční dopravy.

Studenti měli možnost nahlédnout do dopravních sálů, ze kterých dispečeři řídí vlakovou dopravu na více než 3 000 kilometrech železničních tratí na území Moravy a Slezska.

Zdroj: VSLG

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP