FACHPACK, odborný veletrh obalů, techniky a procesů, se uskuteční v  termínu od 28. do 30. září 2021. Počítá se s tím, že veletrh otevře své brány a proběhne jako prezenční akce. Zkušenosti z roku 2020 ukazují, že počet případů onemocnění covid-19 je v létě nižší. A roste naděje, že strategie očkování do té doby přinese první úspěchy. Díky dvěma dalším veletržním halám bude zajištěn dostatečný prostor. Je připraven sofistikovaný hygienický plán, aby účastníci mohli do Norimberku cestovat s pocitem bezpečí. Rozmisťování nahlášených firem na FACHPACK 2021 bude zahájeno v lednu.

 

„Současný počet přihlášek je pro období pandemie mimořádně uspokojivý. Očekáváme 1300 vystavovatelů, zejména ze střední Evropy,“ uvádí Heike Slotta, Executive Director ve společnosti NürnbergMesse. „Z rozhovorů s našimi zákazníky v obalovém průmyslu cítíme, jak velká je touha konečně se znovu setkat osobně na veletrhu. Zejména pak nyní, co byly zrušeny veletrhy pro obalový průmysl plánované na jaro 2021. Uděláme vše pro to, aby se FACHPACK 2021 mohl uskutečnit,“ pokračuje Slotta.

 

Inspirace a informace 

FACHPACK 2021 bude nejen bezpečný, ale také inspirativní. V zákulisí už probíhají intenzivní přípravy doprovodného programu. Hlavním tématem budou opět obaly šetrné k životnímu prostředí. Vedle dvou přednáškových fór PACKBOX a TECHBOX, která jsou mezi publikem mimořádně populární, se do programu zařadí INNOVATIONSBOX, kde vystavovatelé vystaví své novinky  a inovace.

Nejlepší obalová řešení budou oceněna cenou Sustainability Award a Německou balírenskou cenou. Kromě toho jsou plánovány speciální přehlídky na aktuální témata, start ups, společné stánky a mnoho dalšího. Části doprovodného programu budou také streamovány přes internet.

 

FACHPACK goes digital

Do budoucna FACHPACK přenese svou atmosféru také do digitálního prostředí. V posledních měsících získala veletržní společnost NürnbergMesse řadu pozitivních zkušeností s virtuálními a hybridními formáty veletrhů, tedy s takovými, které se zčásti konají na výstavišti a zčásti virtuálně. Konkrétně pro FACHPACK to pak znamená, že přednášky na veletrhu budou streamovány přes internet a budou k dispozici i po skončení veletrhu. Kromě možností osobního kontaktu na výstavním stánku budou v nabídce také nástroje pro virtuální matchmaking. Tímto způsobem bude možné předem navázat kontakty a domluvit si schůzky. Uživatelům bude digitálně usnadněno také hledání potřebných a vhodných obalových řešení.

 

Hygienická opatření, která umožní osobní networking

Ucelený plán hygienických opatření umožní bezpečné návštěvy velethů na norimberském výstavišti. Bezkontaktní platby, online vstupenky, dezinfekce, nejmodernější větrání veletržních hal a kongresových místností, široké uličky v souladu s předepsanými rozestupy a možnost trasování díky digitálnímu záznamu kontaktů prostřednictvím speciálních aplikací. Kromě tohoto všeobecného konceptu vytváří každý veletrh individuálně přizpůsobená hygienická opatření přesně podle svých požadavků, a to krátce před začátkem akce a v závislosti na aktuální epidemiologické situaci a právě platných předpisech. Další informace o hygienických a ochranných opatřeních zde.