Správa železnic o tomto víkendu slavnostně otevírá zrekonstruované prostory historické Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Secesní interiéry pod rukama stavbařů a restaurátorů opět rozkvetly a vrátil se jim původní lesk. V příštím roce se zde začnou konat pravidelné komentované prohlídky pro širokou veřejnost. Otevře se také kavárna, pro kterou Správa železnic nyní hledá provozovatele. Velké sály budou sloužit pro kulturní a společenské události.

Na sobotu jsou připravené prohlídky pro pozvané hosty a také zaměstnance Správy železnic. V neděli se zrekonstruované prostory otevřou pro veřejnost. Vzhledem k probíhajícímu adventu se vše bude odehrávat v předvánoční atmosféře. Připraven je ozdobený vánoční stromek, u kterého budou znít naživo koledy.

Secesní Fantova budova vznikla v letech 1901 až 1909. Do roku 1977 sloužila jako hlavní odbavovací prostor celého hlavního nádraží. Svůj název nese po architektovi Josefu Fantovi, který byl autorem jejího návrhu.

Práce v interiérech navázaly na rekonstrukci fasády, která probíhala v letech 2019 až 2022. Stavbaři se poté zaměřili na interiéry v severní části památkově chráněného objektu, které zahrnují zejména několik kulturních sálů. Stavbařům nyní zbývá provést poslední dokončovací práce v rámci kolaudačního řízení.

Pražské hlavní nádraží je víc než jen železniční stanice. Je to současně důležitý přestupní uzel, moderní obchodní galerie a nyní se díky dokončení historických prostor Fantovy budovy stává také reprezentativním společenským centrem. Vracíme mu tak význam, který mělo v minulosti,“ konstatuje ministr dopravy Martin Kupka.

Práce zahrnovaly opravu a zrestaurování Fantova sálu, Sloupového sálu, chodby, kavárny a VIP salonku podle původního návrhu Josefa Fanty. Stavbaři dále propojili historické sály se severním podchodem eskalátorem. V sousedství dolní části kavárny pak vznikla nová komerční jednotka.

Došlo také k obnově maleb a reliéfní výzdoby, repasi oken a dveří a v neposlední řadě restaurátorskému průzkumu zlaceného znaku první republiky, který se nacházel ve Fantově sálu pod vrstvami dalších nepůvodních nátěrů. Pravděpodobně byl vytvořen po vyhlášení samostatného Československa v říjnu 1918 na počest příjezdu prezidenta T. G. Masaryka z exilu.

 

 

 

A jaké bude nové využití zrekonstruovaných prostor? Dvoupatrové Foyer Café bude zčásti sloužit jako kavárna přístupná z centrální části stanice a z 1. nástupiště. Jak už napovídá název, půjde o vstupní foyer do sálů Fantovy budovy, kde se budou nacházet i recepce, šatna a toalety.

Fantův sál se využije jako hlavní prostor pro kulturní a společenské akce, a to nejen pořádané Správou železnic, ale i dalšími zájemci. Sloupový sál pak bude plnit funkci business lounge. Zájemcům bude k dispozici rovněž salonek pro maximálně 12 osob. Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na stránkách fantovabudova.cz.

Na hlavním nádraží ale ještě zdaleka nekončíme. Je před námi druhá etapa stavby, během které dojde na renovaci jižní části Fantovy budovy a také jejích vyšších pater. V rámci společného projektu Nový hlavák pak provedeme rekonstrukci nové odbavovací haly a revitalizaci okolí,“ popisuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Zdroj: Správa železnic, státní organizace

DPP