Invoitix

[quote]Firma Chaps, kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) obvinil ze zneužití dominantního postavení, neuspěla se svým podáním u Nejvyššího správního soudu, kde brojila proti údajně nezákonnému zásahu ÚOHS. Žalobu společnosti, která vede celostátní informační systém o jízdních řádech, už dříve zamítl i Krajský soud v Brně, zjistila ČTK u soudů. Případ souvisí s dosud nepravomocnou pokutou 2,2 milionu korun, kterou firma dostala před dvěma lety.[/quote]

Firma dostala pokutu za porušení hospodářské soutěže v letech 2008 až 2015. Proti pokutě z prosince 2015 podala rozklad k předsedovi ÚOHS, který o něm zatím nerozhodl, a žalobu na ochranu před údajně nezákonným zásahem. Ten firma spatřovala ve znepřístupnění části spisu v druhostupňovém řízení. Žalobu ale zamítl Krajský soud v Brně a po něm nyní i Nejvyšší správní soud.

,,Žalobce má možnost domoci se ochrany nebo nápravy jinými právními prostředky, které mu zákon dává k dispozici,“ uvedla mluvčí krajského soudu Eva Sigmundová.

Kdy ÚOHS vydá ohledně pokuty definitivní rozhodnutí, není jasné.

,,Žaloba u soudu se negativně promítla na délce druhostupňového řízení,“ řekl ČTK mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Podle ÚOHS Chaps zneužíval své dominantní postavení od dubna 2008 do konce srpna 2015.

,,Odmítal bez objektivně ospravedlnitelných důvodů aktualizované jízdní řády zpřístupňovat ostatním soutěžitelům ve formátu, v jakém byly vytvořeny a povinně mu předávány. Poptávající soutěžitelé přitom hodlali poskytovat produkty, pro něž byly aktualizované jízdní řády nezbytným vstupem,“ uvedl už dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Monopol společnosti skončil před dvěma lety v září, kdy začala platit vyhláška ministerstva dopravy, která data od dopravců poskytne komukoliv, kdo o ně požádá.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP