Firma Inženýring dopravních staveb (IDS) žaluje pražský dopravní podnik (DPP) o 373 milionů korun za přípravu stavby metra D. Také se předžalobní výzvou domáhá ještě 20 milionů za práce na stavbě. IDS hrozí tím, že pokud DPP obratem 20 milionů nezaplatí, firma odstoupí od smlouvy, načež by stavba metra musela být podle IDS zastavena. Společnost na stavbě zajišťuje technický dozor. Primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) řekl, že firma se snaží město vydírat a získat víc peněz, než jí náleží, navíc se jde podle něj o předvolební boj. Pro technický dozor má pro případ odchodu IDS zajištěnu náhradu, a stavba tak není ohrožena. Smlouva z roku 2010 je navíc pro DPP nevýhodná, dodal Scheinherr.

Žalobu o stovky milionů podal IDS na Obvodní soud pro Prahu 9. „Peníze žádáme za technický dozor investora, který jsme na stavbě dělali, inženýrsko-geologické průzkumy, za organizaci výběrových řízení, získání prodloužení stavebního povolení a další činnosti, které jsme podle platné smlouvy s dopravním podnikem provedli, vyfakturovali a které dodnes nemáme zaplacené,“ řekl serveru ředitel IDS Michal Lec.

Zároveň firma tvrdí, že od zahájení stavby metra D letos na jaře fakturuje další miliony korun za práce na stavbě, které DPP ještě neuhradil. „Jde o částku zhruba 20 milionů korun, které vyzýváme dopravní podnik v předžalobní výzvě uhradit. Jinak odstoupíme od smlouvy a stavba metra by se musela zastavit, protože bez technického dozoru ji nelze provádět. Zároveň by firmám, které na stavbě pracují, vznikly škody,“ uvedl Lec.

Scheinherr řekl, že IDS se pokouší město vydírat, aby od DPP dostala více peněz, než kolik jí podle odborných posudků náleží. „Máme připravené stanovisko advokátní kanceláře, že i kdyby IDS odešla, tak jsme připraveni je nahradit někým jiným, a to okamžitě. Takže stavba metra D v žádném případě není ohrožena,“ řekl Scheinherr. Firma podle něj pak má s DPP uzavřenu pro něj nevýhodnou smlouvu, kterou navíc neplní. Ve smlouvě navíc chybí například konkrétní termíny plnění, uvedl.

Podle Scheinherra jde pouze o předvolební kampaň. „IDS má zlatou žílu ve staré smlouvě z 18. ledna 2010 uzavřené za ODS, která pokračovala i za (vlády) ANO. My jsme jim začali utahovat kohoutky, takže bojují, aby jejich chlebodárci ze Spolu mohli kohoutky zase otevřít, proto vytáhla tuto předvolební pseudokauzu,“ řekl Scheinherr. Předžalobní výzvu podle něj společnost neposlala a on o žádné neví.

DPP už dříve uvedl, že odmítl uhradit některé činnosti, které měl IDS podle smlouvy provést, ale nestalo se tak. Ve smlouvě z roku 2010 bylo podle DPP uvedeno, že firma IDS měla do tří let od podpisu zajistit pravomocné stavební povolení pro celou trasu metra D, ale stalo se tak až po více než devíti letech a pouze pro první úsek. „DPP jako městská společnost musí jednat s péčí řádného hospodáře. Žádnému dodavateli nemůžeme proplatit odměnu za činnost či práce, které vůbec neodvedl,“ řekl letos v březnu generální ředitel DPP Petr Witowski. DPP tehdy sdělil, že pokud se IDS rozhodne od smlouvy odstoupit, podnik neprodleně v soutěži vybere nového dodavatele.

DPP zahájil letos v druhé polovině dubna stavbu úseku metra D z Pankráce na Olbrachtovu ulici, na který naváže úsek na Nové Dvory. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. Celkové náklady by měly být při započtení inflace předběžně 52,09 miliardy korun.

Zdroj : ČTK

DPP