Invoitix

Logistická společnost FM Logistic implementovala první inovativní řešení ClickSize vytvořené v rámci programu FM Open Lab. Program na podporu startupů firma otevřela podnikatelům, kteří chtějí vyvinout svůj produkt nebo službu pro dodavatelský řetězec v reálných obchodních podmínkách. V České republice se do programu FM Open Lab mohou hlásit i lokální startupy. 

FM Open Lab na podporu inovací

Inovace a automatizace jsou jedny z pilířů strategie společnosti FM Logistic. V letošním roce plánuje firma v této oblasti několik významných implementací. Jedním z nástrojů, které tento dynamický technologický pokrok společnosti umožní, je program FM Open Lab určený pro všechny začínající firmy působící v oblastech městské logistiky, budoucnosti dopravy, zeleného dodavatelského řetězce, robotiky, automatizace, ale i valorizace dat a blokového řetězce. Společnost poskytuje přístup ke své infrastruktuře a provozním datům, odbornou pomoc a možnost testovat řešení v reálném pracovním prostředí. Díky tomu se může start-up soustředit na nejdůležitější část svého podnikání, kterou je tvorba inovací, a FM Logistic má přednostní přístup k novým technologiím. Kromě toho není stanovena žádná lhůta pro podání žádosti o účast v programu – dokud je program otevřen, mohou začínající podniky stále podávat své žádosti.

ClickSize – první inovace FM Open Lab

Systém ClickSize, v porovnání s mezinárodním startupem ClickLog z Kazachstánu, je první inovací vyvinutou v rámci programu FM Open Lab a nyní se zavádí do praxe. ClickSize je měřicí zařízení založené na 3D kameře a analýze obrazu. Umožňuje automatické měření kartonových krabic, které dříve prováděli zaměstnanci ručně. To nejen urychluje samotný proces, ale také zajišťuje větší přesnost a spolehlivost dat, na jejichž základě může informační systém WMS provádět přesnější simulace přípravy palet.

„Se společností ClickSize spolupracujeme již více než tři měsíce. Testování, příprava na implementaci a přizpůsobení řešení našim podmínkám a potřebám si vyžádaly určitý čas a práci, ale tým ClickLog všechny výzvy splnil a s výsledky jsme velmi spokojeni. Především se zlepšila kvalita dat zadávaných do systému WMS. V současné době pracujeme také na rozhraní, které tyto informace přenáší automaticky,“ říká Alexandre Damie, vedoucí inovací pro střední Evropu FM Logistic. „Toto řešení používáme v jednom z našich skladů, kde je největší množství kartonů, a již nyní nám přineslo měřitelné výhody. Plánujeme však další implementace pro další činnosti. Největší potenciál zde vidíme v obsluze maloobchodního a e-commerce kanálu.“

ClickLog a spolupráce s FM Logistic 

Tvůrcem a výrobcem systému je ClickLog – mezinárodní startup z Kazachstánu založený lidmi z logistického průmyslu. Společnost má v současné době pobočky v Estonsku, Polsku a Kazachstánu. Vyvíjí software pro automatizaci nákladu pro společnosti dodavatelského řetězce, který zefektivňuje logistické procesy. Jejími dvěma hlavními produkty jsou ClickSize, software umožňující měřit náklad s vysokou přesností a rychlostí, a ClickLog, software pro nakládku nákladních vozidel, který optimalizuje nákladní prostor.

„Bylo pro nás velmi důležité kvalifikovat se do programu FM Open Lab. V roce 2020, kdy jsme začali spolupracovat s FM Logistic, jsme již měli vizi, plán a první prototyp systému ClickSize. Od prvního dne spolupráce s FM Logistic jsme získali mnoho poznatků,“ říká Kamil Karimov, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti ClickLog, a dodává: „Přestože jsme již v logistice pracovali a věděli, jak funguje zevnitř, po proniknutí do procesů společnosti FM Logistic jsme viděli, jak rychlé jsou změny a inovace. Ve spolupráci s FM Logistic jsme vydali tři verze systému ClickSize a upravili více než 20 funkcí. Nyní náš produkt splňuje většinu požadavků a je připraven konkurovat na trhu. Lépe rozumíme procesům v moderním skladu, kde je naše řešení efektivní.“

Přizpůsobit se trendům a stále vyvíjet nové služby, které překonávají očekávání trhu a zároveň zajišťují vyšší standardy spolupráce, je pro firmy nevyhnutelné. Ve společnosti FM Logistic jsou si vědomi změn, ke kterým dochází v důsledku nových technologií, a proto se snaží podporovat inovace.

Všechny přihlášky do programu FM Open Lab lze zasílat na následující e-mailovou adresu: openlab@fmlogistic.com.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP