Invoitix

Kreditový systém by pomohl výrobcům vozidel dosáhnout flotilových cílů, které stanovuje Nařízení 2019/631, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla, například kdyby se neprodával dostatek elektromobilů z důvodu zpoždění rozvoje dobíjecí infrastruktury. Dle současné evropské legislativy jsou výrobci vozidel zodpovědní za přímé emise vozidla bez ohledu na použitou palivovou směs.

Aktuálně musí výrobci za nedodržení flotilových cílů zaplatit pokutu ve výši 95 EUR za každý gram emisí CO2 pro každé nové vozidlo na kilometr nad současný limit 95 g CO2/km pro osobní vozidla a 147 g CO2/km pro lehká užitková vozidla. Tyto limity se v roce 2025 zpřísní o 15 % a v roce 2030 o 37,5 % pro osobní vozidla a 31 % pro lehká užitková vozidla. V roce 2035 pak nařízení požaduje snížení emisí o 100 %, což v praxi znamená zákaz prodeje vozidel se spalovacími motory, zůstane-li zachována současná metodika měření emisí (tzv. tank-to-wheel). Aktuálně projednávaná revize Nařízení 2019/631 navrhuje snížení emisí v roce 2030 o 55 % pro osobní vozidla a 50 % pro lehká užitková vozidla. Dodavatelé paliv jsou zodpovědní za splnění cíle 14% podílu obnovitelných paliv v dopravě, který stanovuje Směrnice 2018/2001 o obnovitelné energii („RED II“). Více zde

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP