[quote]Přeprava lidských tkání a buněk je segmentem přeprav, který v České republice podléhá velmi přísným pravidlům kontrolovaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). To garantuje všem subjektům, které takové zásilky odesílají, že v rámci transportu nebude obsah zásilek znehodnocen a současně, že bude náležitě nakládáno s citlivými daty, která s každou takovou přepravou souvisí. Společnost GO! Express & Logistics na konci loňského roku úspěšně absolvovala kontrolní audit SÚKLu a získala tak certifikaci k těmto přepravám, a to jak v rámci České republiky, tak do a ze zahraničí.[/quote]

Tento certifikát umožňuje přepravu muskuloskeletálních tkání, kožních tkání, krvetvorných či reprodukčních buněk, a to ve všech teplotních variantách, tedy od kryotransportu při -196 °C (tekutý dusík) až po ambientní režim v rozmezí +15°C – +25 °C. Otevírá se tak prostor pro spolupráci s IVF centry, transplantačními centry, či jinými odbornými pracovišti, nejen v Česku, ale v rámci celé Evropy.

 

Zdroj : GO! Express & Logistics