[quote]Vývoj provázející projekt Průmysl 4.0 a postupující digitalizace se týkají všech branží včetně logistiky, kterou natrvalo změní.  Stávající koncepce pro zajištění materiálového toku jsou zpochybňovány a objevují se požadavky na nová řešení. Prioritou jsou flexibilita a transparentnost. Digitální transformace znamená pro logistické firmy dalekosáhlé možnosti a potenciály. Pro zavedené firmy je ale rovněž spojena s nebezpečím tím, že se na trhu prosazuje mnoho startupů, které nabízejí IT řešení, vyvíjejí nové produkty a nové obchodní modely. „Vystavovatelé a návštěvníci veletrhu HANNOVER MESSE se zde dozví, jaký bude mít digitální transformace dopad na jednotlivé firmy a jaký je disruptivní potenciál v logistice, “ říká Arno Reich, obchodní ředitel ve veletržní správě Deutsche Messe AG. „Na celém světě není srovnatelná platforma, v jejímž rámci by se vedla meziodvětvová diskuse o všech aspektech průmyslové transformace.“[/quote]

 

„Víme, že trh potřebuje strategii a chce znát odpovědi na otevřené otázky. Našim úkolem je podělit se o zkušenosti. Nové ideje se dnes spíše řídí technologiemi než hardwarem, proto naše zkušenosti představíme v hale č. 4 po boku jiných předních firem nabízejících technologie místo tradičních pavilónů pro vysokozdvižné vozíky, kde jsme vystavovali v minulých letech, “ říká Matthias Fischer, prezident a  CEO ve společnosti Toyota Material Handling Europe.

 

Na příštím veletrhu HANNOVER MESSE (20. – 24. dubna 2020) představí okolo 6 000 firem z celého světa mnoho produktů různých branží, kromě jiného i řešení pro logistiku. Mezi vystavujícími firmami budou Autostore, Hänel, Metalsistim, STILL, Toyota Material Handling, Sick, Siemens a SEW, ale také Amazon Web Services, Microsoft, Oracle, PSI, SAP, Software AG nebo viastore systems. Všechny společnosti chtějí poukázat na potenciály doprovázející digitalizaci a předvést, jak lze do budoucna řídit logistické procesy. Veletrh HANNOVER MESSE nabízí vynikající a nenákladnou možnost prezentovat své kompetence v mezinárodním prostředí průmyslového veletrhu také malým IT firmám ve společném stánku.

 

Poprvé budou mít na veletrhu HANNOVER MESSE vlastní platformu také firmy nabízející služby pro logistiku. Ve spolupráci s DVZ (Německé noviny pro dopravu) zorganizuje v hale č. 4 CAMP Logistics vybavený pódiem, na kterém bude probíhat program na aktuální náměty včetně dialogu a diskusí o tématech doprovázejících Supply-Chain jako jsou například Blockchain, Green Energy, drony a  Low‐cost sensor solutions ve skladech, Big Data Analytics při vyhodnocování rizik nebo startupy v logistice.

 

Logistické fórum změřené do budoucnosti

Další pódium bude patřit logistickému fóru v hale č. 2. Po dobu pěti veletržních dnů se zde bude diskutovat o aktuálních tématech, jako jsou platformová ekonomika, umělá inteligence, nové obchodní modely, drony a autonomní vozidla nebo inovativní strategie pro logistiku v obchodu. „Témata, která budou předmětem diskuse, často hýbají nejen logistikou, ale i průmyslem.   Jedním z podobných témat je platformová ekonomika. Zde hrozí nebezpečí, že dojde k neodbornému vývoji platformy. Mnoho malých a středních průmyslových podniků proto pracuje na vlastních řešeních, “ říká A. Reich.

 

Dalším tématem, které přesahuje rámec veletrhu, je využívání umělé inteligence v logistice. Nachází se zde obrovský potenciál. Podle názoru odborníků je logistika první branží, ve které se budou masově prosazovat postupy využívající umělou inteligenci.

 

V logistice rovněž roste význam robotizace, která zahrnuje klasické roboty, ale také koboty a dopravní systémy bez řidiče.

 

Všechny firmy, které jsou účastníky supply chain, zajímá rovněž bezpečnost dat. Data musejí společně sdílet výrobci, logistici i zákazníci. Velkou úlohu přitom hraje jednotný a bezpečný datový prostor, aby si mohly být firmy jisté, že data budou využívána jen pro akce, které dostaly zelenou.

 

Partnery fóra jsou Spolkové sdružení pro logistiku (BVL), Fraunhoferův ústav materiálového toku a logistiky (IML), Svaz německých výrobců strojů a zařízení (VDMA) spolu s odbornými svazy důlní techniky a intralogistiky, softwaru a digitalizace.

 

Udělení ceny IFOY Award  

V pondělí, 20. dubna 2020, bude na veletrhu HANNOVER MESSE předána cena IFOY Award. Na scéně fóra budou oceněny nejlepší produkty a řešení intralogistiky roku v různých kategoriích.

 

Zdroj : HANNOVER MESSE