Holding Šmídl patřil vždy k firmám, které ve své dlouhodobé strategii plánují růst, nikoliv stagnaci. Abychom mohli tohoto cíle dosáhnout, musíme plánovat a realizovat celou řadu investic do nejrůznějších oblastí našeho podnikání, zejména však do techniky a rozvoje nemovitého majetku.

V uplynulých letech jsme jednali podle jednoduchého schématu – investici jsme schválili, naplánovali, řádně vysoutěžili a realizovali. Současná doba je však jiná – je velice turbulentní a těžko předvídatelná, což nám realizaci investic poněkud ztěžuje. To ale neznamená, že bychom měli v plánu investice nějak omezovat. Takto opravdu postupovat nechceme, protože bychom pak nedokázali udržet dlouhodobý růst. Proto se snažíme novým podmínkám co nejlépe přizpůsobit – měníme zavedené postupy, více improvizujeme, a hlavně máme vždy k dispozici plán B.

Jednou z mnoha oblastí, ve kterých jsme museli zaběhnuté postupy změnit prakticky od základu, jsou nákupy motorové a nemotorové techniky, kde došlo k velkým změnám jak v oblasti cen, tak u dodacích lhůt. Bývaly doby, kdy mezi jednotlivými roky k žádným nárůstům pořizovacích cen vůbec nedošlo nebo se jednalo maximálně o jednotky procent. Nyní však řešíme nárůst pořizovacích cen techniky ve srovnání s předchozím obdobím o desítky procent. U dodacích termínů pak pozorujeme výrazné prodloužení oproti předchozím rokům. Dříve jsme techniku běžně objednávali jen čtyři měsíce před plánovaným dodáním, ale nyní vše musíme řešit již rok dopředu. Právě proto jsme museli začít řešit investiční plán na rok 2023 již v březnu letošního roku, což je tak trochu paradox. Navzdory všem komplikacím ale původní plán investic na rok 2022 v celkovém počtu 105 kusů techniky držíme (jedná se o celkové číslo za holding a motorovou i přípojnou techniku dohromady). Pokud jde o rok příští, připravujeme se ve výhledu spíše na nadprůměrné nákupy tahačů i návěsů. A v tuto chvíli jednáme rovněž o poměrně velké investici do speciální stavební techniky pro středisko mechanizace. Uděláme maximum pro to, abychom všechny nákupy techniky zrealizovali, protože jakékoliv odkládání v čase by způsobilo, že bychom byli v této oblasti „podinvestovaní“. A to je nežádoucí fakt, který by se nám negativně vrátil v budoucnu.

V oblasti investic do nemovitého majetku je situace mírně odlišná. Hlavními problémy jsou zde dostupnost a ceny materiálu, se kterými jsme se sami potýkali v rámci stavby nové haly v logistickém areálu ve Vysokém Mýtě, kterou jsme zkolaudovali před několika málo měsíci. Když tuto investici hodnotím zpětně, musím konstatovat, že se nám její načasování povedlo, jelikož dnes už by celá výstavba byla o mnoho dražší, a navíc bychom mohli mít problém se zajištěním stavebního materiálu, kterého je nedostatek. Mimo tuto stavbu jsme pak s menším časovým zpožděním nedávno dokončili úplnou rekonstrukci a rozšíření čerpací stanice v Hrochově Týnci. Z dalších investic zmíním pokračující projekt nového servisu v Hrochově Týnci, kde jsme právě ve fázi výběru zhotovitele stavby. Zde máme rovněž časové zpoždění oproti původním plánům, jelikož se nyní ceny stavebních prací pohybují velmi vysoko. Ale nebudu předbíhat, jak tato investice dopadne, protože musíme počkat na výsledek výběrového řízení, které teprve proběhne.

Kromě výše zmíněných významných investic máme rozpracováno rovněž několik menších. Zejména úplnou rekonstrukci topného systému v Žamberku, instalaci LED světel na několika místech v našich areálech a pracujeme rovněž na možnostech investic do fotovoltaiky. Pokud se nám tyto investice povede realizovat, dokážeme splnit jeden z holdingových cílů, kterým je alespoň 15% úspora spotřeby energií, konkrétně plynu a elektřiny.

Rád konstatuji, že navzdory nestabilní době jedeme dál. Uvedl generální ředitel Holdingu Šmídl

Ing. Radek Odstrčil.

Zdroj : Holding Šmídl