[quote]I elektronika a elektrotechnika spotřebovává velké množství plastových folií, které po ukončení životnosti končí často ve spalovnách či skládkách. Novinkou je jejich využití k výrobě rPET, což v současnosti presentovala společnost Toray Industries, Inc., které se podařilo vybudovat recyklační systém sbíráním použitých folií z aplikací elektronických součástek a následně je v rámci recyklačních procesů využít a tím podpořit udržitelnou ekonomiku.[/quote]

 

Mezi různé aplikace PET fólií patří i elektronické součástky, obalové materiály a další předměty. Logistický řetězec životnosti elektronických součástek od výroby folií po jejich likvidaci je relativně krátký, a právě toto vedlo k úvahám o zvážení recyklačních systémů. Současným cílem společnosti je zahájit plnohodnotný prodej nového produktu po nastavení roční výrobní kapacity na 2 500 metrických tun.

 

Nový materiál částí brandu Ecouse

Nový materiál se patří do portfolia brandu Ecouse, což je značka pro recyklované materiály a výrobky, kterou společnost Toray začala celosvětově zavádět v roce 2015. U nových folií z recyklátu Toray usiluje o vybudování rozšířené sítě recyklačních systémů, aby bylo možné rozšířit množství aplikací využití folií z co nejširšího portfolia elektronických komponent.

 

Snížení spotřeby primárních surovin i zatěžujících emisí

Výsledná řada ekologicky šetrných PET fólií Ecouse by mohla pomoci snížit spotřebu surovin z fosilních paliv a zároveň snížit emise oxidu uhličitého (o 30 až 50% méně v porovnání s výrobou konvenčních folií).

 

Zdroj  :SYBA