[quote]Insolvenční správkyně Mgr. Ing. Petra Hýsková se zaniklým oprávněním ohrožuje miliardový majetek firmy Legios Loco a. s. Od konce června zasahuje v prostorách společnosti Legios Loco a. s. insolvenční správkyně Mgr. Ing. Petra Hýsková, přestože nemá k výkonu této funkce potřebná oprávnění, a reálně ohrožuje miliardový majetek firmy. Pod záminkou inventarizace majetku společnosti Heavy Machinery Services svým protiprávním postupem vůči Legios Loco a. s. působí nevratné škody, které se už blíží částce 100 miliónů korun.[/quote]

Od 19. června, kdy Městský soud v Praze zamítl žalobu Mgr. Ing. Hýskové na ministerstvo spravedlnosti kvůli odebrání licence, pozbyla oprávnění k výkonu funkce insolvenční správkyně. O této skutečnosti musel být vyrozuměn i českobudějovický insolvenční soudce JUDr. Zdeněk Strnad, který její bezprecedentní nezákonné kroky zatím nechává bez odezvy. Není to poprvé, kdy tento soudce, který má dohlížet nad spravedlivým procesem, včas nedodává potřebné dokumenty do veřejného rejstříku ISIR, a neinformuje bezodkladně všechny účastníky o krocích, které mají zásadní vliv na průběh řízení. Podle zástupců Legios Loco a. s. jde o fatální selhání jednotlivce a rovněž ochranných mechanismů účastníků řízení.

Námitky společnosti v insolvenci Heavy Machinery Services uznal nedávno i Vrchní soud v Praze, když zrušil usnesení soudce Strnada, který zamítl návrh této firmy na povolení reorganizace. Vrátil mu věc k novému projednání a konstatoval sérii jeho procesních pochybení. Mimo jiné, že nesvolal schůzi věřitelů, nevzal v potaz jejich názor a nepředvolal důležité svědky. Proto je usnesení insolvenčního soudce prohlašující konkurz na HMS velmi překvapivé, a následné kroky za účasti nelicencované insolvenční správkyně jsou jednoznačně protiprávní a neplatné.

V rozporu s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, který doporučil zachovat výrobu, začala Mgr. Ing. Hýsková blokovat areál, který z titulu nájemní smlouvy užívá společnost Legios Loco a. s. Její postup zcela ochromil provoz továrny v Lounech. Znepřístupnila kancelářské prostory, kde se nachází veškeré know-how firmy, stejně jako obchodní smlouvy, kalkulace a další citlivé údaje včetně účetnictví.

„Považujeme za neuvěřitelné, že insolvenční správkyně nesplňující obecné zákonné předpoklady pro výkon funkce ohrožuje miliardový majetek společnosti Legios Loco, která navíc není firmou, vůči které má jakékoli pravomoci. Tyto praktiky připomínají divoká devadesátá léta minulého století. Naše společnost je vystavena bezprecedentnímu pokusu o nepřátelské převzetí,“ komentuje vzniklou situaci generální ředitel společnosti Petr Vlček.

„Už teď vyčíslujeme denní ztrátu na 10 milionů korun, nehledě na poškození dobrého jména firmy u zákazníků kvůli neplnění smluvních podmínek. Ve skladech blokovaných magistrou Hýskovou máme materiál a rozpracovanou výrobu za více než 300 milionů korun,“ dodává k vynucenému zastavení výroby a obchodních aktivit.

Zásah motorkářského gangu

Působení insolvenční správkyně bez platné licence v areálu HMS provázely nestandardní události. Na místo dorazila v doprovodu soukromé „ochranky“ z motorkářského gangu, na který má úzké osobní vazby. Členové tohoto gangu blokovali provoz závodu, omezovali ve volném pohybu jeho zaměstnance a několik z nich dokonce zranili. Jejich agresivní chování je zdokumentováno a řeší jej policie.

„Tyto protiprávní aktivity považujeme za dovršení snahy ovládnout vagonku nepřátelským převzetím jednou ekonomickou skupinou prostřednictvím insolvence HMS. Tato cílená akce proti Legios Loco je přímým důsledkem nekalého konkurenčního boje,“ uvádí ředitel Vlček.

Záměr ovládnout přes konkurz obchodně úspěšnou vagonku v Lounech oznámil už loni holding Czechoslovak Group, založený zbrojařem Jaroslavem Strnadem, ve spolupráci se slovenským podnikatelem ruského původu Alexejem Beljajevem. Neúčastní se insolvenčního řízení s HMS přímo, ale prostřednictvím nastrčené společnosti Gomanold, která koupila pohledávku Všeobecné úverové banky. Tato firma už dříve se Strnadem spolupracovala při ovládnutí kopřivnické Tatry.

Petra Hýsková si na pomoc přizvala rovněž zaměstnance společností, které jsou svou povahou konkurenční vůči Legios Loco a. s. Spolu s těmito osobami namísto inventarizace majetku procházela výrobní areál a seznamovala se situací firmy její zaměstnance. Úkolovala je, aby nechodili do práce, nabízela jim dvouměsíční nástupní bonus u jiného zaměstnavatele a šířila mezi nimi nejistotu.

Tato akce v praxi znamená, že se do nejistoty dostává zhruba 1000 zaměstnanců společnosti Legios Loco a. s., která je jedním z nejdůležitějších zaměstnavatelů v regionu. Je ekonomicky zdravou firmou s ročním obratem 2,5 miliardy korun s dlouholetou historií. Patří dnes mezi nejvýznamnější výrobce svého druhu v Evropě, a do této doby byla vnímána jako seriózní a důvěryhodný partner.

Vedení společnosti Legios Loco a. s. se nehodlá smířit s poškozováním dobrého jména a hrozícími nevratnými kroky způsobenými počínáním Mgr. Ing. Hýskové, která stojí právně mimo jakoukoli možnost zasahovat do insolvenčního řízení. Proto využije všech dostupných právních prostředků k nápravě této situace.

V případě zájmu o doplňující informace, případně rozhovor s generálním ředitelem Legios Loco Ing. Petrem Vlčkem, kontaktujte mediální konzultantku firmy slečnu Radku Háčkovou na telefonním čísle +420 777 615 816

*Text je možné dále citovat a publikovat, pokud bude zachována forma, obsah i význam

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.

 

Zdroj : ČTK