[quote]Nejvyšší kontrolní úřad zahájí v červenci pět nových kontrol ze svého letošního plánu. Prověří v nich například peníze na rozvoj vysokorychlostního internetu, na rekonstrukci nádraží nebo peníze na podporu inkluze. Další z kontrol se budou týkat podpory zdravotnického výzkumu a peněz z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. NKÚ o tom informoval na svém webu.[/quote]

NKÚ prověří podporu vysokorychlostního přístupu k internetu poskytnutou z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Z evropských fondů na ni Česko dostalo zhruba 14 miliard korun. Úřad se bude zajímat například o to, jak se daří plnit stanovené cíle podpory. „Peníze, které do této oblasti putují, by měly pomoci například při budování vhodné infrastruktury pro vysokorychlostní připojení, rozšířit a zpřístupnit digitální služby a služby státu pro obyvatele i podnikatele nebo snížit rozdíl v dostupnosti vysokorychlostního internetu mezi venkovem a městy,“ popsala mluvčí NKÚ Jana Gabrielová.

Ministerstvo průmyslu vypsalo první výzvu na čerpání dotací z tohoto programu na jaře 2017. O dotaci z celkového balíku přes 11 miliard Kč požádaly tři firmy v řádu desítek milionů Kč. Nezájem internetové firmy dopředu avizovaly kvůli nejasným podmínkám a nejistotě, zda dotace kvůli možným rozporům s pravidly EU nakonec dostanou. Vypsání dotací se několik let odkládalo. Kvůli dotačnímu programu muselo ministerstvo nechat zmapovat dostupnost vysokorychlostního internetu v jednotlivých lokalitách a určit tzv. bílá místa.

V další ze zahajovaných kontrol se bude NKÚ zabývat tím, jestli se peníze z fondů EU i státního rozpočtu určené na inkluzi používají účelně a hospodárně a jestli se zároveň vyhodnocuje přínos této podpory. „Projekty, které by měly posílit rovný přístup všech žáků ke kvalitnímu vzdělávání, jsou financovány z několika operačních programů a jsou na ně vyčleněny prostředky v řádech miliard korun,“ uvedla mluvčí. Kontroloři se zaměří i na to, jestli se podařilo napravit nedostatky, které zjistil v minulosti. Šlo například o nedodržování doby udržitelnosti u některých projektů, nedostatečnou kontrolu ze strany poskytovatele dotací nebo chyby při rozdělování dotací a výběru projektů.

Kontroloři v další kontrole zamíří na ministerstvo dopravy a na Správu železniční dopravní cesty, aby prověřili peníze na rekonstrukce nádraží. Budou zjišťovat, zda je podpora nastavena tak, aby splnila své cíle a pomohla zlepšit stav osobních nádraží. „Jedná se o nový program, ve kterém je na léta 2017-2022 vyčleněno téměř devět miliard korun. Budovy osobních nádraží jsou často ve velmi špatném stavu a jedná se přitom mnohdy o historicky cenné budovy,“ uvedla mluvčí NKÚ. Kontrola by měla skončit v dubnu příštího roku.

Zdroj : ČTK

DPP