Invoitix

[quote]Skupina Evropské investiční banky (EIB) podepsala dvě nové smlouvy v rámci Evropského fondu strategických investic (EFSI) programu Juncker a poskytla 750 milionů EUR na financování malým podnikům v EU. První smlouvou je dohoda ve výši 250 milionů EUR se společností Caixa Bank ve Španělsku, která se zaměří na podporu inovativních projektů vedených ženami. Druhým je dohoda s UniCredit o financování malých a středních podniků v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku; stejně jako v Bosně a Hercegovině a Srbsku (bez podpory EFSI).[/quote]

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, zodpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl:

,,Geografický dosah Evropského fondu pro strategické investice má zásadní význam a podle dnešní dohody s UniCreditem přinese prospěch šesti zemím střední Evropy. MSP v těchto členských státech – stejně jako ve dvou sousedních zemích – mohou nyní požádat UniCredit o půjčky s garancí rozpočtu EU na zahájení a rozšiřování svých podniků. Jsem také rád, že díky podpoře EFSI může více ženských podnikatelů získat financování svých inovativních projektů. „

Snapchat se připojuje k Kodexu chování EU k boji proti nezákonné nenávistné řeči on-line
Společnost Snap.Inc oznámila 7.5., že se připojuje ke Kodexu chování EU v boji proti nezákonnému on-line projevu nenávisti. Jedná se o sedmou důležitou IT platformu, která se zavazuje bojovat proti tomuto jevu a dalším účastníkem poté, co společnost Instagram a Google+ oznámily svou účast v lednu  2018.

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví, uvedla:

,,Vítám Snapchatův závazek zabývat se nezákonným online obsahem. Rostoucí počet účastníků dokazuje, že Kodex chování EU je účinným způsobem, jak udělat internet bezpečnějším místem. Je zvláště důležité proto, že to pomůže ochránit mladé generace, které používají Snapchat. “

V reakci na šíření rasistických a xenofobních nenávistných slov on-line představila Evropská komise a čtyři hlavní IT společnosti (Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube) v květnu roku 2016 „Kodex chování v boji proti nezákonné nenávistné řeči on-line“ Komise s pomocí nevládních organizací pečlivě sledovala způsob, jakým tyto kódy zavádějí společnosti. Nejnovější sledování v lednu roku 2018 ukázalo, že kodex přináší významný pokrok v reakci na oznámení o nenávistných projevech: 70 % obsahu je odstraněno a ve více než 81% případů k tomu dojde do 24 hodin (tisková zpráva). Komise také nedávno přijala doporučení, aby obecně posílila reakci EU na nezákonný obsah on-line (tisková zpráva z 1. března) a rozhodne, zda budou přijaty další kroky jsou v nadcházejících měsících nezbytné

 

Komise zveřejňuje hodnotící zprávy o pravidlech EU pro bezpečnost strojů a odpovědnost za výrobek

Technologie se rychle rozvíjí a Evropa potřebuje využít příležitostí, které jsou před námi. Kromě podpory modernizace průmyslu s iniciativami, jako jsou opatření týkající se umělé inteligence a nadcházející strategie spojené s automatizovaným řízením chce Komise zajistit, aby právní předpisy EU byly vhodné pro vznikající digitální technologie a inovativní produkty. V rámci tohoto sledování Komise vyhodnotila směrnici o odpovědnosti za škody (směrnice 85/374 / EHS) a směrnici o strojních zařízeních (směrnice 2006/42 / ES). Zveřejněné výsledky ukazují, že obě směrnice jsou vhodné pro slodované účely a přispívají k inovacím.

Komisařka Elżbieta Bieńkowska, která je zodpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, uvedla:

,,Evropský průmysl je konkurenceschopný nejen proto, že máme velké inovativní myšlenky, ale také proto, že máme vhodný rámec. Ten je vhodný pro účely měnícího se světa a činí naše produkty EU bezpečnými a konkurenceschopnými. Technologie se rychle mění, takže budeme i nadále sledovat situaci a budeme připraveni jednat, pokud to bude potřeba.“

Směrnice o strojních zařízeních stanoví obecné zdraví a bezpečnost, bezpečnostní požadavky na produkty, jako jsou roboty nebo 3D tiskárny. Které technické řešení by mělo být nasazeno, aby bylo dosaženo vysoké úrovně bezpečnosti, je pak ponecháno výrobcům. Z tohoto důvodu směrnice funguje jako zastřešující rámec, který ponechává prostor pro inovace výrobků. Komise zahájí studii zaměřenou na další zkoumání určitých aspektů nově vznikajících technologií, jako jsou otázky vyplývající z spolupráce mezi lidmi a stroji, které směrnice výslovně nezaměřuje. Směrnice o odpovědnosti za výrobek předpokládá, že pokud produkt způsobí škodu osobě nebo jejímu soukromému majetku, je výrobce povinen zaplatit náhradu. Z hodnocení vyplývá, že směrnice nadále dosahuje dobré rovnováhy mezi ochranou spotřebitele a podporou inovací v EU. Komise zveřejní interpretační pokyny v polovině roku 2019, aby usnadnila společné porozumění mezi členskými státy a dále objasnila, do jaké míry se vztahuje na nově vznikající technologie.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP