Zdroj: AsstrA
Invoitix

[quote]Bylo by možné dlouho diskutovat o pochybnostech, kterým v době automatizace čelí dopravně-logistické odvětví, a zamyslet se, jak implementace nových technologií zkomplikuje fungování obchodu v budoucnosti. Přitom skutečným rizikem pro dopravní oblast není nedostatek pružnosti nebo také možnosti zavedení rychlých změn jako odpověď na potřeby zákazníků.[/quote]

Skutečnou výzvu představuje nedostatek talentů. Dopravně-logistické odvětví by neexistovalo, kdyby nebyli lidé, kteří za ním stojí. Automobily se dají snadno koupit a automatizované zvedací a balicí systémy mohou být příslušně zlepšeny, ale kdo získá nezbytné znalosti pro řízení všech spojených obchodních činností?

Odvětví se stále rozvíjí, přitom možnosti dopravních a logistických firem v oblasti rozvoje obchodu, přepravy většího množství zboží a také v otázce uspokojování potřeb zákazníků a vstupování na nové trhy jsou omezeny především nedostatkem lidských zdrojů. Existuje mnoho HR fíglů a triků, které přitahují nejlepší talenty na trhu nebo podporují nové pracovníky v podniku (mezinárodní dodavatel dopravně-logistických služeb AsstrA-Associated Traffic AG je stále využívá). Jak však lze najít více odpovídajících osob, které firma potřebuje? Problém s nedostatkem pracovníků bude čím dál závažnější.

MYSLI ŠÍŘE=MYSLI ROZUMNĚJI

Porady vedoucích HR oddělení firmy AsstrA se týkají zavádění globálních strategií pro vyhledávání talentů, nejen pouze lokálních. Účinné náborové strategie zahrnují školení nových pracovníků na místě, vyhledávání by však měla mít světový rozsah.

„Aby bylo možné zůstat konkurenceschopným hráčem v logistickém odvětví, je nutné se ujistit, že se tým skládá z nejnápaditějších mozků na trhu, kteří jsou svázáni s firmou. HR manažeři vědí, že efektivní získávání talentů nespočívá jen v publikování pracovních nabídek on-line. Ve skupině AsstrA jsme vypracovali silný systém integrace talentů: ve fázi headhuntingu hledáme potenciální kandidáty po celém světě, a po nalezení odpovídající osoby zajistíme náležitou integraci s našimi obchodními činnostmi. Pokud mezi pracovníky vidíme potenciál lídra, zajistíme odpovídající školení. Investujeme do dovedností našeho personálu a nebojíme se, že expert, kterého jsme vychovali ve firmě, může jednoho dne odejít. To je odvěký problém jiných zaměstnavatelů. Z naší zkušenosti vyplývá, že čím více dáváte zaměstnanci, tím víc získává Vaše firma“, poznamenává Elena Evdokimenko, HR ředitelka ve firmě AsstrA.

Řízení talentů je jedním z tří nejdůležitějších globálních trendů v moderních firmách, které integrují rozvojovou technologii se strategickými a operačními obchodními řešeními. To není nic zvláštního: všeobecně je známo, že jeden pracovitý, kreativní a ambiciózní pracovník, který umí řešit problémy, má takovou hodnotu, jako deset méně produktivních, méně motivovaných a méně kvalifikovaných členů personálu. Hledání talentů do dodavatelského řetězce se někdy může jevit jako hra na schovávanou, neboť nejlepší pracovníci, zvláště generace Y nebo generace Z, častěji mění pracovní místo. Profesní tituly a odměny nepatří k jejich nejdůležitějším prioritám. Kariéra, možnost osobního růstu a pracovní prostředí jsou často atraktivnější než peníze.

„Naše průzkumy prokázaly, že odměna již není nejdůležitějším faktorem uspokojení z práce v AsstrA. Šance na rozvoj, šplhání po kariérních schůdcích a přátelská atmosféra jsou mnohem důležitější, než finanční očekávání, protože logistické odměny jsou srovnatelné v celé oblasti. Na základě dotazníků vyplněných novými pracovníky a dále na základě rozhovorů uskutečněných ke konci spolupráce, jsme si všimli, že „přátelští kolegové” jsou nejdůležitějším důvodem, proč si kandidáti vybírají práci v AsstrA”, komentuje Elena Evdokimenko.

DŮKLADNĚJI INTEGROVANÉ GLOBÁLNÍ HR ČINNOSTI

Jak si všiml HR tým skupiny AsstrA, firmy působící v dodavatelském řetězci mají potíže s integrací globálních HR strategií, které se týkají získávání talentů. Zavádění uvedených strategií by účinně pomohlo zlepšit efektivitu lokálních činností, podpořit rychlejší rozvoj obchodu na nových trzích a zohlednit otázky spojené s lokální mentalitou a kulturou.

Pro dopravní a logistické firmy, jako je skupina AsstrA, napomáhá mobilita talentů ve firmě realizaci globálně integrované HR strategii a zajišťuje lepší obchodní výsledky. Integrace nových pracovníků a přizpůsobení stávajících lidských zásob poptávce na trhu jsou rychlejší a snadnější. AsstrA pobízí své pracovníky k rotaci v rámci kanceláří, oddělení a pracovních pozic, aby takto využila potenciál osobního a obchodního rozvoje. Relokace členů týmu z jednoho regionu do jiného často napomáhá doplnit nedostatek talentů a zlepšit činnost firmy.

„Jako rychle se rozvíjející firma AsstrA každý rok vstupuje na nové trhy a otevírá nové kanceláře. Samozřejmě není možné obsadit novou kancelář výhradně novými pracovníky. Je nutné se ujistit, že zákazníci dostanou vysokou kvalitu služeb, kterou poskytne zkušený personál. Proto je tak důležitá mobilita uvnitř firmy. Pobízíme naše pracovníky, kteří mají chuť se přemisťovat, aby se snažili o co nejlepší výsledky na svých tuzemských trzích. Následně pro zajištění možnosti rozvoje na zahraničních trzích jsou nejpracovitější a nejambicióznější specialisté často motivováni k přemístění a vedení nových oddělení na rozvíjejících se trzích. AsstrA má mnoho pracovníků, kteří se přestěhovali z jednoho státu do druhého a stali se úspěšnými lídry. Získali díky tomu pracovní postup, úctu a mnoho mimořádných sociálních bonusů a také možnost úplné změny života, dodává Elena Evdokimenko.

GLOBÁLNÍ OPTIMALIZACE JAKO NEJNOVĚJŠÍ TREND

Mezinárodně integrovaná strategie talentů zahrnuje spojení centralizovaných, sjednocených standardů a vysoce kvalifikovaných expertů ve svých odvětvích. Optimalizace postupů řízení lidských zdrojů a talentů může začít zaváděním společné technologické platformy, která podporuje globální rozvoj lidských zásob ve firmě. Nutné je také pobízení již zaměstnaných pracovníků k učení se od obchodních partnerů, a dokonce konkurentů na místních trzích, aby bylo zřejmé, co se osvědčí a co nikoli, nebo do jakých nových postupů se vyplatí investovat.

Poslední, avšak stejně důležitá rada: pro optimalizaci řízení obchodních talentů v dodavatelském řetězci se vyplatí investovat do interních školení HR specialistů. Kvalifikovaní manažeři talentů následují nejnovější trendy a sociální postřehy, které následně mohou integrovat do činnosti firmy.

Zdroj: AsstrA

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP