Invoitix

Prohlášení prvního místopředsedy Timmermanse, místopředsedy Dombrovského a komisařky Jourové o přijetí páté směrnice o boji proti praní špinavých peněz Evropským parlamentem

„Vítáme, že Evropský parlament přijal 19. dubna 5. směrnici o boji proti praní špinavých peněz. Nová pravidla přinesou větší transparentnost pro zlepšení boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v celé Evropské unii. Chtěli bychom poděkovat dvěma zpravodajům a stínovým zpravodajům za jejich silnou podporu a cenné odborné znalosti, které k tomuto výsledku významně přispěly.

Svými hlasy uzavírá EP ambiciózní kolo jednání zahájených před dvěma lety. V červenci roku 2016, po hrozných teroristických útocích, které zasáhly EU, a obrovských finančních transakcích, které byly odhaleny „ Panamskými dokumenty“, se Komise rozhodla přijmout naléhavá protiopatření.

Revidovaná směrnice je součástí tohoto akčního plánu. Můžeme být hrdí na nová opatření, která podstatně zlepší stávající pravidla. Dnes bojujeme proti finanční trestné činnosti. Ale naše práce není u konce. Účinné bojování proti finanční kriminalitě vyžaduje řádnou implementaci těchto pravidel a silnou koordinaci mezi různými orgány. Snažíme se pomáhat všem členským státům, aby je zavedly a sledovaly jejich provádění.

Chceme, aby všechny členské státy EU dodržovaly vysoké standardy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu v celé EU. “

Souvislosti

          Návrh byl předložen Komisí v červenci roku 2016 v důsledku teroristických útoků a odhalení skandálu v Panamských dokumentech a je součástí akčního plánu Komise z února 2016 na posílení boje proti financování terorismu. Stanovuje řadu opatření, která lépe řeší financování terorismu a zajišťují větší transparentnost finančních transakcí.

Pátá směrnice o boji proti praní špinavých peněz:

– posílí pravomoci jednotek finančního zpravodajství EU a usnadní jejich zvyšování transparentnosti, pokud jde o skutečné vlastníky společností a důvěryhodnosti, a to vytvořením registrů pro skutečné vlastnictví;
– předcházet rizikům spojeným s využíváním virtuálních měn pro financování terorismu a omezovat používání předplacených karet;

– zlepšit záruky finančních transakcí pro třetí země s vysokým rizikem a z nich;
– zlepšit přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím, včetně centralizovaných registrů bankovních účtů.

– zajistí centralizované vnitrostátní registry bank a platebních účtů nebo centrální systémy vyhledávání údajů ve všech členských státech.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP