Udržitelné jednání šetrné k přírodním zdrojům nabývá stále většího významu. Mnoho společností se zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatu a přizpůsobuje své procesy s ohledem na ekologickou a sociální odpovědnost. Výrobce obalů THIMM ve spolupráci se společností ClimatePartner své zákazníky při kompenzaci emisí CO2 podporuje a vyrábí klimaticky neutrální obaly a displeje. Na takové obaly od THIMM sází i módní značka Madeleine, dodavatel kvalitní dámské módy.

 Společnost THIMM vyvíjí obalová řešení, která jsou optimalizována s ohledem na zdroje a spotřebu materiálu a která jsou vyráběna ekologicky. „Přesto dnes, počínaje výrobou obalů a displejů až po expedici, vznikají nevyhnutelné emise CO2e,“ vysvětluje Michael Weber, vedoucí podnikové strategie a marketingu skupiny THIMM. „Každý zdroj CO2e prověřujeme a v těchto oblastech neustále rozšiřujeme technické know-how.“ Aby však společnost THIMM i tak mohla vyrábět klimaticky neutrální obaly, ve spolupráci s ClimatePartner nabízí kompenzaci nevyhnutelných emisí CO2e, a tím klimaticky neutrální obaly. „Klimatická neutralita dnes ještě neznamená nulové emise – i když ty musí být z dlouhodobého
hlediska cílem. Znamená to, že obaly nemají negativní vliv na klima. Za tímto účelem vypočítáme emise CO2e, které vznikají při výrobě a expedici obalů. Tyto emise lze kompenzovat investicemi do projektů na ochranu klimatu certifikovaných podle mezinárodních standardů,“ vysvětluje proces Michael Weber.
Tyto globální projekty na ochranu klimatu od ClimatePartner přispívají ke kompenzaci CO2 a jedná se například o projekty zalesňování nebo projekty v oblastech obnovitelné energie.

 

Udržitelností k posílení loajality zákazníků
„Prodejci mohou prostřednictvím udržitelných a klimaticky neutrálních obalů ukázat své vlastní udržitelné a ekologické jednání a posílit tak loajalitu zákazníků. Ekologicky smýšlející koneční spotřebitelé vědomě vnímají ekologicky udržitelný obal a pozitivně ho spojují se značkou,“ shrnuje Weber. Udržitelnost a ochrana životního prostředí a klimatu je důležitým stavebním kamenem i pro módní značku Madeleine. To se odráží nejen v kolekcích – módní značka sází při zasílání zboží na portfolio optimalizovaných, klimaticky neutrálních obalů společnosti THIMM.

Vlna F byla dobrou volbou

THIMM vyrábí obaly s vlnou F celkem v šesti různých velikostech. „F-vlna má podobné vlastnosti jako hladká lepenka, avšak stabilita materiálu je při podstatně menším použitém množství materiálu stejná,“ vysvětluje Weber. Obal se zasílá naplocho. Díky malé tloušťce F-vlny a optimalizaci pro maximální využití plochy palet při přepravě je navíc lépe využit objem nákladního prostoru. Úspory emisí jsou tak možné i v oblasti logistiky. Vizuálně pak podtrhuje aspekt udržitelnosti použití hnědého papíru. Zasilatelské krabice, které
lze velmi rychle sestavit šestibodovým lepením, jsou potištěny metodou flexotisku High Quality Postprint (HQPP) v bílé barvě. Kromě loga prodejce a štítků jsou na obalu natištěna také upozornění, že se jedná o obal, jehož klimatickou neutralitu zajistila společnost ClimatePartner, a QR kód, pomocí kterého se koneční spotřebitelé mohou transparentně informovat o podporovaném klimatickém projektu.