DPP

[quote]Podle přehledů Eurostat ze 14.5. v loňském roce činily celkové investice (veřejného i soukromého sektoru) členských států Evropské unie téměř 3 100 miliard EUR. Výstavba představovala zhruba polovinu těchto investic se stroji, zařízeními a systémy zbraní (31 %) a produkty duševního vlastnictví (19%). Kategorie produktů duševního vlastnictví vykazuje největší nárůst investic v poměru k celkovým kapitálovým investicím. Celkově se celkové investice v roce 2017 rovnaly 20,1 % HDP v porovnání s 22,4 % před deseti lety těsně před hospodářskou a finanční krizí. To představuje pokles o 2,3 %. Pokles investic je ještě výraznější v eurozóně: ​​z 23,2 % v roce 2007 na 20,5 % v roce 2017 (-2,7 %).[/quote]

Poměr investic k HDP je nejvyšší v České republice a Švédsku, nejnižší v Řecku

Mezi členskými státy EU v roce 2017 představovaly investice čtvrtinu HDP v České republice (25,2 %) a ve Švédsku (24,9 %). Nad 20 % měly v Estonsku (23,7 %), Irsku (23,4 %), Belgii (23,3 %), Rumunsku a Finsku (po 22,6 %), Francii (22,4 %) měly investice nad 20 %.

Naopak, nejnižší podíl investic na HDP zaznamenalo Řecko (12,6 %), Portugalsko (16,2 %), Spojené království (16,9 %), Lucembursko (17,0 %) a Polsko (17,7 %).