DPP

Dnes se uskuteční 9. ročník konference s mezinárodní účastí Betonové vozovky 2022. Na konferenci si 311 účastníků z 97 společností vyslechne 6 zahraničních a 8 českých přednášejících. Jejich přednášky budou věnovány praktickým zkušenostem s realizací a provozováním betonových vozovek a informacím o dalším vývoji, jehož cílem je zvýšení životnosti cementobetonových krytů při dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí a bezpečnostních předpisů. Bude zajištěno tlumočení zahraničních příspěvků do češtiny a českých vystoupení do angličtiny.

Program konference je rozdělen do 4 tematických bloků:

• Budoucnost betonových vozovek

• Životnost betonových vozovek

• Opravy, údržba a diagnostika – nové technologie a materiály

• Další možnosti využití cementobetonových krytů.

Problematice životnosti betonových vozovek se budou věnovat odborníci z Ředitelství silnic a dálnic ČR, zástupci stavebních firem, výzkumných ústavů a vysokých škol. Účastníci budou informováni o plánu výstavby cementobetonových krytů v České republice, o stavu cementobetonových krytů vozovek ve správě ŘSD, o některých hlavních nedostatcích, které se při výstavbě a opravách CB krytů objevují a o návrzích opatření na prodloužení jejich životnosti. Pro zatížené dálniční úseky je cementobetonový kryt jednoznačnou volbou, svou tuhostí a únosností vyhovuje silnému provozu a při dodržení všech technických a technologických předpisů zajistí vysokou životnost.

Příspěvky německých autorů se zabývají otázkami projektování, kvality a zvyšování životnosti cementobetonových krytů, řešením nedostatku kvalitního kameniva a udržitelností výstavby cementobetonových krytů, k níž patří i recyklace po skončení jejich životnosti a další využití takto získané suroviny.

Jedním z témat bude i nově zaváděná metoda úpravy povrchu cementobetonového krytu, tzv. grinding. Jedná se o negativní texturu vzniklou vybroušením diamantovými řeznými kotouči v podélném směru. Tato úprava zajišťuje tišší povrch s velmi dobrou rovností a s dobrými protismykovými vlastnostmi. Jedná se o alternativu k úpravě povrchu s obnaženým kamenivem, která je dnes používána při výstavbě a všech opravách a rekonstrukcích dálničních krytů v ČR. Hlučnosti a protismykovým vlastnostem budou věnovány i další samostatné přednášky, které shrnují výsledky měření na různých površích vozovek v ČR i v zahraničí.

Další zahraniční příspěvky budou věnovány polským zkušenostem s výstavbou betonových vozovek na místních komunikacích, výsledkům analýzy životního cyklu vozovek z válcovaného betonu vybudovaných v rámci pilotních projektů v Rakousku a dále rakouským zkušenostem s použitím technologie whitetopping jako snadno realizovatelným a účinným řešením oprav a rekonstrukcí vozovek s asfaltovým krytem.

Technologii whitetopping je věnována i česká přednáška, shrnující zkušenosti s použitím této technologie v ČR při opravě povrchu asfaltového krytu odpočívek na dálnici D52 Rajhrad a na D2 Ladná.

Další české příspěvky se zabývají diagnostikou vozovek s cementobetonovým krytem na pohybových plochách letišť a využitím cementobetonového krytu pro stavby nižšího dopravního významu, jako jsou okružní křižovatky, cyklostezky, skladovací plochy, zastávky MHD, tramvajové pásy a městské komunikace pro pěší.

V programu konference je i přednáška švýcarské autorky o využití rychletuhnoucích betonů nové generace pro obnovu provozní způsobilosti vozovek na mezinárodních letištích

Základní informace o konferenci Betonové vozovky 2022:

Datum konání: 3. listopadu 2022

Záštity nad konferencí: Mgr. Martin Kupka, Ministerstvo dopravy ČR a Ing. Radek Mátl, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Pořadatelé: STRABAG a.s., Skanska a.s., Svaz výrobců cementu ČR a EUROVIA CS, a.s. a Metrostav Infrastructure a.s.

Organizátor: Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Kontakt: Ing. Stanislava Rollová, tel. 602 115 201, rollova@vumo.cz

www.betonovevozovky.cz