[quote]Stále dokola promýšlíme jaké a kolik klíčových ukazatelů výkonnosti v logistice použít. Nenastavujte si příliš klíčových ukazatelů a dbejte na to, aby byly provázány s vašimi podnikovými cíli a podporovaly je. Mějte na paměti, že musí být SMART – Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-phased.[/quote]

Jak zjistit, zda výkonnost dodavatelského řetězce je uspokojivá a zda máte konkurenční výhodu oproti jiným podnikům? To vše lze odečítat z klíčových ukazatelů výkonnosti. Použití KPI má sloužit ke včasné identifikaci momentálního výkyvu (hlavně samozřejmě toho negativního) a také nás informovat o projevujících se tendencích. Která KPI bychom opravdu neměli vynechat? Zde je základní výčet:

  • úroveň dodavatelských služeb vůči zákazníkům
  • úroveň služeb našich klíčových dodavatelů
  • logistické náklady na zásoby (tzv. „cena okamžitého požití“ zásob)
  • produktivita logistiky (objemové výkony oproti ceně logistických zdrojů)
  • poměr čekacích dob vůči dobám produktivním u klíčových procesů
  • flexibilita (agilita) systému logistiky
  • celková přidaná hodnota logistiky

 

Nastavení příslušných metrik není vždy triviální a občas je zapotřebí i trochu manažerské odvahy, aby byl daný ukazatel uveden v život. Nemůžeme však mnoho ztratit, neb případně nesprávně nastavený ukazatel na sebe rychle upozorní …. a my zase budeme o něco chytřejší 😉

 

Kdo se vydal cestou budování logistického controllingu, ten ji neopouští. A což teprve, podaří-li se vybudovat controlling celého dodavatelského řetězce (SCM)? Zde je potenciál enormní! Logistický controlling může velmi efektivně pomoci nastavit logistický audit, je-li proveden podle metodiky Komory logistických auditorů (www.kla.cz).

 

Znalost a správné používání logistických ukazatelů je také klíčová v případě, že se rozhodujeme, zda využít nabízené služby logistických providerů, tj. při zamýšleném outsourcingu celé nebo části firemní logistiky.

 

Zdroj : Logistická Akademie

DPP