DPP

Nejznámější výrobce razících folií, společnost Leonhard Kurz, vyvinul proces recyklace zbytkových PET materiálů. Nová technologie umožňuje návrat nosných fólií z produktů pro dokončovací zpracování Kurz do materiálového cyklu. Recyklovaný materiál lze navíc použít jako materiál pro další výrobu vysoce hodnotných aplikací.

 

To, co na začátku byla pro KURZ pouze vize, tedy schopnost vrátit zbytkový PET materiál využívaný při horké, studené, či digitální ražbě zpět do materiálového cyklu, se nyní stala realitou. Společnosti se podařilo nejen recyklovat zbytkový materiál, ale také jej přeměnit na vysoce kvalitní vstřikovatelný materiál. Zatímco recyklované plasty se obvykle používají pro jednoduché sekundární aplikace, jako jsou podložky na cvičení, lavičky v parku nebo květináče, PET materiál vyvinutý společností Kurz lze použít i pro sofistikované aplikace vstřikování.

 

Časová i materiálová investice přinesla výsledek

Kurz strávil prací na koncepci recyklace PET tři roky a celkovou investicí přesáhl několika milionů eur. Díky společnému úsilí všech odborníků na životní prostředí a procesy z grafického a plastického průmyslu v sídle společnosti ve Fürthu byl nyní dosažen průlomový výsledek. Ze zbytkového materiálu PET z produktů Kurz Transfer vyrobili nový vstřikovací materiál, který bude v budoucnu k dispozici pro průmyslové aplikace.

 

Uzavření cyklu materiálu

Koncept recyklace vyvinutý společností Kurz zajišťuje sběr a přepravu nebo vyzvednutí použitých produktů Kurz Transfer u zákazníka a přeměnu materiálu na nový vstřikovací materiál ve vlastním recyklačním zařízení společnosti. Recyklační zařízení ve Fürthu je v současné době v pilotním provozu. V současné době se jedná o recyklaci zbytkového materiálu Kurz PET od společnosti Edelmann. Dalším krokem bude využití koncepce recyklace PET pro další zákazníky. Ve střednědobém horizontu se plánuje postupné zřízení recyklačních zařízení ve všech mezinárodních výrobních závodech Kurz, aby se zajistil univerzálně udržitelný přístup na krátké přepravní vzdálenosti. Společnost také demonstruje důsledné postupy udržitelnosti při využívání energie v recyklačním zařízení ve Fürthu. Stejně jako u všech jejích výrobních závodů v Německu bude recyklační zařízení využívat pouze energii z obnovitelných zdrojů.