Invoitix

Paletizátory, depaletizéry a balicí stroje nepatří mezi vysoce rizikové strojní produkty a je velkým vítězstvím, že ani nadále nebudou tak posuzovány. Žádost UCIMA adresovaná poslancům EP byla přijata a změna nového nařízení o strojních zařízeních tohoto typu byla stažena, jak oznámila UCIMA ve své tiskové zprávě z konce lerošního března. Zabránilo se tak nejenom dalším vzrůstajícím nákladům, ale i časově náročné byrokracii.

 

UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche) získala důležité vítězství v Evropském parlamentu stažením novely nového nařízení o strojních zařízeních. Nová legislativa v současné době prochází schvalováním v Bruselu a nahradí předchozí směrnici z roku 2006.

Dotyčný pozměňovací návrh byl vysoce kontroverzní, protože by zařadil paletizátory, depaletizéry a balicí stroje na palety do přílohy obsahující seznam strojních výrobků, které potenciálně představují vysoké riziko.

Zabránění zbytečným komplikacím

Tato klasifikace by zkomplikovala život všem výrobcům těchto technologií. V souladu se směrnicí o strojních zařízeních pro stroje a strojní zařízení o uvádění výrobků na trh by totiž před uvedením museli získat potřebné schválení od notifikovaných osob. Jakmile se technické oddělení UCIMA dozvědělo o projednávání nové legislativy, v koordinaci s Confindustria Brusel individuálně kontaktovalo všechny italské členy Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Paletizátory nejsou rizikovými technologiemi

Asociace potvrdila, že novela se jevila jako nesmyslná vzhledem k úplné absenci statistik zranění, zpráv nebo čísel prokazujících vysoce rizikovou povahu těchto produktů. Kromě toho by podle výzkumného centra Mecs-UCIMA nová klasifikace každoročně v Evropě zkomplikovala uvedení na trh  u nejméně 13 000 strojů. Velká část těchto strojů je vyrobena italskými společnostmi, které tvoří minimálně 50 % celkových celoevropských prodejů.

Zdroj : SYBA

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP