[quote]Renomovaná agentura Moody´s Investors Service udělila Letišti Praha opět nejlepší dosažitelný rating v České republice, A1 s pozitivním výhledem. Jedná se o potvrzení loňského ratingu uděleného společnosti Český Aeroholding, jejíž je Letiště Praha nástupnickou organizací.[/quote]

 

Klíčovými důvody udělení nejvyššího ratingu zůstává stabilní cash flow, konkurenceschopné letištní poplatky a výborný finanční profil společnosti, který je udržitelný i po případných rozsáhlých investicích do rozvoje nového terminálu a paralelní dráhy.

„Rozhodnutí agentury Moody´s potvrzuje výbornou finanční kondici Letiště Praha jako provozovatele neustále se rozvíjejícího největšího mezinárodního letiště v České republice. Vysoký rating A1 s pozitivním výhledem z nás činí velmi důvěryhodného partnera pro získání externích zdrojů financování dlouhodobých rozvojových plánů letiště. To je také předpoklad pro splnění našeho závazku, aby plánovaný rozvoj letiště nevyžadoval žádnou investici ze státního rozpočtu, nezatěžoval jej a mohl být financován z jiných zdrojů,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Ve svém hodnocení poukazuje agentura Moody´s také na silnou pozici Letiště Praha jako provozovatele největšího letiště v České republice, které je všeobecně vnímáno jako brána do České republiky s více než 95% podílem na trhu v počtu přepravených cestujících.

K udělení ratingu A1 s pozitivním výhledem vedly agenturu Moody´s především tyto skutečnosti:

Stabilní cash flow podpořený především silnou pozicí jako provozovatele největšího letiště v České republice obsluhující spádovou oblast Prahy s 2,5 miliony obyvatel v širší metropolitní oblasti a dalšími 4 miliony obyvatel v dojezdové vzdálenosti 90 minut.

Rostoucí provozní výsledky podpořené především novými a neustále vznikajícími leteckými spojeními a navyšováním kapacit na stávajících leteckých spojeních. To vše s loňským 9% meziročním nárůstem počtu odbavených cestujících, navýšením obsazenosti letadel na 80,2 % a zvýšením kapacit na krátkých a středních trasách.

Letištní poplatky, které jsou ve srovnání s ostatními podobnými letišti v regionu konkurenceschopné a stabilní, přičemž agentura Moody´s ve svém hodnocení zdůrazňuje, že navýšení příjmů Letiště Praha z leteckého obchodu bylo v posledních dvou letech způsobeno především rostoucím počtem cestujících, nikoliv zvyšování letištních poplatků.

Dominance cestujících, pro které je Praha výchozí či cílovou destinací, což je segment, který se po velkém poklesu poptávky po letecké dopravě v roce 2009 ukázal jako stabilnější. Celkem 98 % odbavených cestujících tvoří ti, kteří svou cestu začínají či končí v Praze. Podíl transferových či tranzitních cestujících klesl v roce 2018 na 2 %.

Stejný rating A1 s pozitivním výhledem byl letos udělený také České republice. V případě Letiště Praha, a. s. rating zohledňuje výkonnost celé skupiny Letiště Praha, tedy včetně dceřiných společností Czech Airlines Technics, a.s. a Czech Airlines Handling, a.s.

 

Zdroj : LP

DPP