Invoitix

[quote]Pražský Libeňský most se kulturní památkou nestal, rozhodlo ministerstvo kultury. Verdikt není pravomocný. Most je už měsíc kvůli špatnému stavu uzavřen pro automobily a MHD. Pražské zastupitelstvo by na některém z dalších jednání mělo rozhodnout, zda se most opraví, či zbourá. Pražští politici se ale zatím neshodují v tom, jak s mostem naložit. Ministerstvo chce, aby na místě vznikla kopie mostu.[/quote]

Památková hodnota obou klíčových částí soumostí – mostu přes řeku a tzv. inundačního mostu – by rekonstrukcí značně utrpěla, uvedlo ministerstvo.

,,Zároveň ministerstvo přihlédlo i k veřejnému zájmu na obnovení tramvajové a automobilové dopravy mezi Holešovicemi a Libní. Vzhledem k opakovaně prokázané vysoké architektonické a urbanistické hodnotě soumostí ministerstvo plně podporuje myšlenku vybudování kopie, která by splňovala potřebné požadavky na zatížitelnost i životnost mostu a zároveň uchovala mimořádně hodnotné tvarosloví Janákových kubizujících forem,“ píše se v rozhodnutí.

Architektonickou hodnotu mostu, jehož autorem je Pavel Janák, uznalo ministerstvo už v roce 2004, kulturní památkou se ale nestal.

V nynějším řízení se ministerstvo zabývalo i technickým stavem mostu, skloubením zájmu na zachování dopravního spojení a zájmu na uchování architektonické hodnoty. Podle analýzy Kloknerova ústavu ČVUT, který stav mostu rok zkoumal, by byla v případě zachování mostu nutná komplexní rekonstrukce. Znamenala by minimálně polovinu všech stavebních prvků vyměnit a u ostatních dožilé části nahradit. Během rekonstrukcí se často navíc objeví řada dalších závad a problémů. Podle ministerstva je velice pravděpodobné, že by tomu tak bylo i u Libeňského mostu.

,,Pokud nikdo nepodá rozklad proti tomuto rozhodnutí, je možné navázat tam, kde na základě usnesení Rady HMP před dvěma lety Technická správa komunikací přípravu přerušila,“ sdělila ČTK tisková mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

V dubnu 2016 rada Prahy pozastavila výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce soumostí kvůli řízení o prohlášení mostu kulturní památkou.

Na tom, zda most opravit, nebo postavit nový, se městští politici neshodují. Mezi zastánce stavby nového mostu patří primátorka Adriana Krnáčová nebo starosta Prahy 8 Roman Petrus, kteří takovou variantu považují za ekonomicky výhodnější. Rekonstrukci stávajícího mostu obhajuje starosta Prahy 7 Jan Čižinský, který považuje dříve připravený projekt za nerealizovatelný, a místostarosta stejné městské části Ondřej Mirovský.

Proti verdiktu ministerstva kultury se mohou do 15 dnů od jeho vydání odvolat účastníci řízení, tedy město Praha, Dopravní podnik, Technická správa komunikací a České přístavy. Pokud tak učiní, bude se věcí zabývat rozkladová komise, což by mohlo trvat i několik měsíců. Když podá námitky či připomínky kdokoli jiný, bude se jimi zabývat ministerstvo – v takovém případě by ale řízení nemělo na nynější rozhodnutí odkladný účinek, a majitel by s mostem mohl nakládat podle svých záměrů.

Podle odborníků by stavba nového mostu i komplexní rekonstrukce současného vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 milionů korun. V původním plánu Technická správa komunikací předpokládala náklady asi 350 milionů korun, plán ale počítal s využitím současných pilířů mostu. To odborníci kvůli jejich špatnému stavu vyloučili.

Podle náměstka primátorky Petra Dolínka vznikne expertní skupina, která by nám měla pomoci nejen s Libeňským mostem, ale se situací mostů v Praze obecně.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP