DPP

[quote]V rámci kampaně za snížení plastů o 20 % reagující na evropskou protiplastovou hysterii vydala centrála Lidlu příslušný manuál. Slovenská centrála tuto příručku rozeslala svým dodavatelům, od kterých striktně požaduje splnění požadavků k jednotlivým typům obalů deklarovaných v této publikaci s titulem „Príručka pre stratégiu týkajúcu sa plastov“.[/quote]

 

 Google kvalita

Už z letmého nahlédnutí do dokumentu je zřejmé, že se jedná o překlad z německého originálu pomocí google překladače, jinak si totiž nelze vysvětlit mizernou, místy až tragikomickou úroveň překladu. Přístup pomíjí základní atributy balení potravin, tj. zamezení plýtvání prodloužením trvanlivosti, bezpečná manipulace v celém logistickém řetězci, dostupné balicí technologie výrobců potravin a systém recyklace na místním trhu.

 Fyzika 7. třídy základní školy

Zdá se, že autority odpovědné za tuto příručku nemají nejen dostatečné odborné obalové vzdělání, ale chybí i znalosti na úrovni základní školy. Příklad: požaduje se etiketa z PP s tloušťkou materiálu menší než 1 g/cm3. Již ve fyzice se děti učí, že délka, šířka i tloušťka se měří v metrech (m) a odvozených jednotkách mm, cm, dm, km, pro mikrosvět jsou před metrem předpony jako mikro, mili, nano, piko. Jednotka g/cm3 je jednotkou hustoty. Detektivní dedukcí si dodavatel Lidlu dovodí, že požadavkem je, aby hustota PP byla menší než 1 g/cm3, což je ovšem samozřejmé, každá fólie z polypropylénu (PP) má hustotu menší než 1 g/cm3. Je-li etiketa z PP, její hustota je vždy menší než 1 g/cm3, ať to  Lidl vyžaduje nebo ne!

 Papír, polyetylén ani polypropylén se ve vodě nerozpustí

Dalším požadavkem na etikety z papíru, PE nebo PP je jejich rozpustnost ve vodě. Jedná se o požadavek nesplnitelný: ani papír ani fólie z PE ani fólie z PP se ve vodě nerozpustí. To je fakt, který platí v Česku, na Slovensku ba dokonce i v Německu.  Detektivní dedukcí si dodavatel Lidlu dovodí, že požadavkem je, aby lepidlo použité na přilepení výše zmíněných etiket bylo ve vodě rozpustné. Důvod je zřejmý: separace pomocí flotační vodní lázně.

“ Štvornožkové dno“

Všem výrobcům nápojů v PET lahvích jistě náladu zlepší požadavek na změnu formy a zavedení „štvornožkového dna“. Důvod tohoto požadavku ne záhadně tajemný, důsledkem, vedle vyhozených peněz za formy, může být snížení stability skupinových a přepravních balení.

 

To je pár pikantností z příručky, která je ke stažení zde.

  

 LIDL TO GO

Lidl na jedné straně tlačí na redukci plastů, na straně druhé nedávno vybavil svoje prodejny automaty na TO GO kávu: papírové kelímky s vrstvou plastu na vnitřním povrchu a víčko z polystyrénu (PS). To je ovšem krok ke zvýšené spotřebě jednocestných plastových obalů!

 

 

Zdroj : SYBA