[quote]Stávka zkušebních komisařů pro autoškoly bude podle ministerstva dopravy a úřadů nedůvodná, zároveň poškodí obecní úřady. ČTK to v reakci na plánovaný dvoudenní protest komisařů řekl mluvčí ministerstva František Jemelka. Zkušební komisaři chtějí 22. a 23. listopadu stávkovat, důvodem je jejich nespokojenost s kroky ministerstva.[/quote]

„S obcemi jsme komunikovali a shodli se, že požadavky Asociace zkušebních komisařů ministerstvo dopravy ani obce neshledávají důvodné. Odmítáme, aby si zaměstnanci obecních úřadů brali jako rukojmí žadatele o řidičské oprávnění při řešení jejich nedůvodných požadavků,“ uvedl Jemelka.

Podle něj se ministerstvo shodlo se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadu na tom, že stávka bude porušením zákoníku práce a zákona o úřednících a komisaři, kteří se k ní připojí, poškodí jejich zaměstnavatele, tedy obce. „Navíc, na pracovní skupině Autoškolství 11. listopadu 2021, nový předseda Asociace zkušebních komisařů (Pavel Ctibor – pozn. ČTK) na naše konkrétní otázky, zdali jsou nějaké problémy k řešení a zdali požadují zařadit bod do programu, odpověděl, že ne,“ dodal mluvčí.

Do dvoudenní stávky by se podle Asociace zkušebních komisařů (AZK) měla zapojit nadpoloviční většina ze zhruba 400 komisařů po celé zemi. V obou dnech stávky budou podle mluvčího asociace Jana Bajgara komisaři na svých pracovištích, nebudou však provádět žádné zkoušky uchazečů o řidičská oprávnění. Stávka by se měla uskutečnit ve většině obcí s rozšířenou působnosti, kde se zkoušky konají, včetně Prahy.

Cílem stávky je podle asociace snaha upozornit na nečinnost stávajícího vedení ministerstva dopravy, pokud jde o situaci ve vzdělávání komisařů. „AZK ČR již dlouhodobě upozorňuje na klesající úroveň přípravy a metodického vedení zkušebních komisařů, kteří po odborné stránce podléhají právě výše zmíněnému ministerstvu. Toto i přes opakovaná upozornění a mnohá bezvýsledná jednání práci zkušebních komisařů podceňuje a na jejich podněty nereaguje,“ uvedla asociace. Zároveň upozornila na to, že akce nemíří proti obcím, jejichž zaměstnanci komisaři jsou.

Ministerstvo se proti kritice ohradilo už dříve s tím, že se se zástupci komisařů pravidelně schází. Podle Jemelky jsou zástupci komisařů členy pracovní skupiny autoškolství. „Například u změny nové legislativy byli od samého počátku až po její schválení. Přímo se podíleli na tvorbě konkrétních ustanovení, která odsouhlasili,“ uvedl. Zároveň se podle něj komisaři účastní i dalších jednání a ministerstvo je pravidelně kontroluje.

Zkušební komisaři vyhlásili stávkovou pohotovost už v červenci. Komisaři dál pracovali, ale zároveň prostřednictvím připravených letáků informovali veřejnost o současném stavu a svých výtkách vůči ministerstvu.

 

Zdroj : ČTK