Invoitix

[quote]Společnosti Microsoft a BMW Group představují Otevřenou výrobní platformu. Společnosti jsou partnery v rámci nové iniciativy zaměřené na rozvoj otevřeného průmyslového Internetu věcí (IoT) a pomáhají rozvíjet komunitu pro budování budoucích řešení pro Průmysl 4.0.[/quote]

– Technologický rámec a otevřená komunita pro sdílení inteligentních továrních řešení napříč automobilovým a výrobním odvětvím s cílem výrazně urychlit budoucí rozvoj průmyslového Internetu věcí.

– Členové komunity a partneři budou mít díky využívání případů průmyslových aplikací a vzorového kódu možnost rozvíjet své vlastní služby a řešení.

– Otevřená výrobní platforma (OMP) je postavena na cloudové platformě pro Internet věcí Microsoft Azure a jejím cílem je poskytnout referenční architekturu s open source komponenty na základě otevřených průmyslových standardů a modelu otevřených dat.

– Cílem do konce roku 2019 je mít počáteční skupinu čtyř až šesti partnerů a minimálně 15 případů použití zavedených ve vybraných produkčních prostředích.

– Výrobci a dodavatelé, včetně podniků mimo automobilový průmysl, budou zváni, aby se připojili k této komunitě.

Společnosti Microsoft Corp. a BMW Group dnes v Hannoveru Messe oznámily novou komunitní iniciativu, která umožní rychlejší a nákladově efektivnější inovace ve výrobním sektoru. Produkce a ziskovost může být při dnešním způsobu výroby ztěžována komplexními proprietárními systémy, které vytvářejí datová sila a pomalou produktivitu. Otevřená výrobní platforma (OMP) je navržena tak, aby tyto překážky odstranila vytvořením otevřeného technologického rámce a meziodvětvové komunity. Očekává se, že iniciativa podpoří vývoj inteligentních výrobních řešení, která budou sdílet účastníci OMP napříč automobilovým a širším výrobním sektorem. Cílem je výrazně urychlit budoucí rozvoj průmyslového Internetu věcí, zkrátit čas potřebný k vyhodnocení a zvýšení efektivity výroby a zároveň řešit běžné průmyslové výzvy.

Platforma OMP, postavená na cloudové platformě Microsoft Azure pro průmyslový Internet věcí, má za cíl poskytnout komunitním členům referenční architekturu s open source komponenty na základě otevřených průmyslových standardů a modelu otevřených dat. Kromě usnadnění spolupráce je tento platformový přístup navržen tak, aby odemkl a standardizoval datové modely, které umožňují analýzy a scénáře strojového učení – data, která byla tradičně spravována v proprietárních systémech. Členové komunity a partneři budou mít díky využívání případů průmyslových aplikací a vzorového kódu možnost rozvíjet své vlastní služby a řešení a zároveň udržovat kontrolu nad svými daty.

„Společnost Microsoft spojuje své síly s BMW Group, aby transformovala efektivitu digitální produkce v celém odvětví,“ řekl Scott Guthrie, výkonný viceprezident divize Cloud + AI Group společnosti Microsoft. „Náš závazek vybudovat otevřenou komunitu vytvoří nové příležitosti pro spolupráci napříč celým výrobním hodnotovým řetězcem.“

Se současným počtem více než 3 000 strojů, robotů a autonomních dopravních systémů spojených s IoT platformou BMW Group, která je postavena na schopnostech IoT a AI a cloudu Microsoft Azure, plánuje společnost BMW Group přispět do komunity OMP případy relevantních počátečních využití. Jedním z příkladů je využití její platformy IoT pro druhou generaci autonomních dopravních systémů v závodě BMW Group v německém Regensburgu, jednom z 30 výrobních a montážních závodů BMW Group po celém světě. Tento případ využití umožnil skupině BMW výrazně zjednodušit její logistické procesy prostřednictvím centrální koordinace dopravního systému, čímž se zvýšila efektivita logistiky. V budoucnu budou tyto a další případy využití, jako jsou smyčky pro digitální zpětnou vazbu, správa digitálního dodavatelského řetězce a prediktivní údržba, zpřístupněny a ve skutečnosti dále rozvíjeny v rámci komunity OMP.

„Zvládnutí komplexního úkolu výroby individualizovaných prémiových produktů vyžaduje inovativní řešení IT a softwaru,“ řekl Oliver Zipse, člen představenstva společnosti BMW AG, Production. „Propojení výrobních závodů a systémů, stejně jako bezpečná integrace partnerů a dodavatelů, jsou obzvláště důležité. Na cloud se spoléháme od roku 2016 a neustále vyvíjíme nové postupy. Prostřednictvím platformy OMP chceme v dalším kroku zpřístupnit naše řešení ostatním společnostem a společně využít potenciál k zajištění dlouhodobě silné pozice na trhu.“

Platforma OMP je dalším vývojem v rámci partnerství společností BMW Group a Microsoft s dlouholetým technologickým, partnerským a vzájemným závazkem k inovacím a vytváření příležitostí pro kolektivní úspěch ve všech průmyslových odvětvích. Prostřednictvím platformy OMP budou mít členové komunity více příležitostí využít potenciál svých dat, což jim umožní rychleji a bezpečněji budovat a integrovat průmyslová řešení a díky tomu těžit z přispívání a učení se od jiných organizací.

Platforma OMP bude navržena tak, aby řešila běžné průmyslové výzvy, jako je například konektivita strojů a integrace systémů v místě provozu. Toto usnadní opětovné využití softwarových řešení mezi výrobci OEM, dodavateli a dalšími partnery, což výrazně sníží náklady na implementaci. Například robotický standard založený na ROS pro autonomní dopravní systémy pro výrobu a logistiku bude zaveden do OMP k využití pro všechny. Platforma OMP bude kompatibilní se stávající referenční architekturou Průmyslu 4.0 a bude využívat průmyslový operační standard OPC UA.

„Pro výrobní průmysl je to velmi dobrá zpráva,“ řekl Stefan Hoppe, prezident a generální ředitel nadace OPC Foundation . „Použití otevřených mezinárodních průmyslových standardů, jako je OPC UA v komunitě OMP, umožňuje výrobcům, výrobcům strojů a dodavatelům efektivně a bezpečně integrovat stávající zařízení a systémy. Společnosti dlouhodobě propagují vlastní uzavřené ekosystémy – závazek OMP k otevřenému vývoji bude formovat budoucí výrobu.“

Základní platforma se bude průběžně vyvíjet spolu s požadavky na výrobu s cílem začlenit nové inovace, včetně oblastí analytiky, umělé inteligence a smyček zpětné vazby.

Nyní se vytváří širší komunita OMP s náborem dalších partnerů. Předpokládá se, že dozorčí rada OMP zahájí činnost s počáteční skupinou čtyř až šesti partnerů a minimálně 15 případy využití ve vybraných výrobních prostředích do konce roku 2019. Dva počáteční partneři, společnosti Microsoft a skupina BMW, vyzývají ostatní výrobce a dodavatele, včetně podniků mimo automobilový průmysl, aby se k této komunitě připojili.

 

Zdroj : BMW, Microsoft, ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP