Invoitix

Evropská unie a agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA) potvrzují silný závazek sloužit palestinským uprchlíkům

V Bruselu proběhla 27. února diskuse k příspěvkům EU pro UNRWA ve světle současné finanční krize, před níž stojí UNRWA, a potřeby rozšířit její dárcovskou základnu a pokračovat v reformě agentury. EU a UNRWA jsou i nadále odhodlány chránit práva palestinských uprchlíků a pokračovat v poskytování základních služeb více než 5 milionům palestinských uprchlíků v Jordánsku, Sýrii, Libanonu, Gaze a na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma.

Komisař pro evropskou politiku sousedství a vyjednávání o rozšíření Johannes Hahn uvedl, že „Evropská unie stojí za svým závazkem vůči palestinským uprchlíkům a UNRWA. Zrychlili jsme náš příspěvek k rozpočtu programu UNRWA v roce 2018 a zavázali jsme se k zachování stávající úrovně podpory do roku 2020. Uznávám, že je důležité, aby UNRWA poskytovala předvídatelnost v těchto obtížných časech. Agentura je zásadním stabilizačním činitelem na Blízkém východě a zdůrazňujeme, že UNRWA současně potřebuje pokračovat v hlubokých reformách a zaměřit se na potřeby nejzranitelnější uprchlíky. “

          Generální komisař UNRWA Pierre Krähenbühl vyjádřil vděčnost, že „UNRWA se opět může spolehnout na podporu EU, aby překonala bezprecedentní výzvy, jimž čelí. EU je po desetiletí jedním z našich nejspolehlivějších dárců. Jsem velmi vděčný za podporu EU při mobilizaci mezinárodního společenství kolem koordinované globální reakce na nejvážnější finanční krizi v našich sedmdesátileté historii a pomáhá nám budovat nové alianční aliance potřebné k zajištění lepší diverzity příjmů. “
Financování ze strany EU podporuje klíčové programy UNRWA v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, pomoci a sociálních služeb; poskytování kvalitního vzdělání pro půl milionu dětí a primární zdravotní péči pro více než 3,5 milionu pacientů v Jordánsku, Sýrii, Libanonu, Gaze a na Západním břehu, včetně východního Jeruzaléma.

Strategický dialog diskutuje o náročné rozpočtové situaci UNRWA, která byla zhoršena nedávným oznámením vlády Spojených států o zadržení podstatné části jejích finančních prostředků.
EU a UNRWA rovněž diskutují o reformní agendě agentury, přičemž se shodují na potřebě ochránit základní služby agentury, zejména pro nejvíce marginalizované uprchlíky, a zkoumat společné příležitosti pro obhajobu, aby se vyzdvihla situace palestinských uprchlíků na globální úrovni.

Souvislosti

Unie a UNRWA si zachovaly strategické partnerství, které se řídí společným cílem podpory lidských rozvojových, humanitárních a ochranných potřeb palestinských uprchlíků a podpory stability na Blízkém východě. V červnu 2017 byl závazek EU znovu potvrzen podepsáním společné deklarace EU-UNRWA o podpoře UNRWA (2017-2020). Evropská unie je dnes největším multilaterálním poskytovatelem mezinárodní pomoci palestinským uprchlíkům. Celkový příspěvek v roce 2017 dosáhl 110 milionů EUR, z toho 102 milionů EUR pro rozpočet programu UNRWA.

Partnerství mezi Evropskou unií a UNRWA umožnilo milionům palestinských uprchlíků lépe se vzdělávat, žít zdravěji, měli přístup k pracovním příležitostem a zlepšovali životní podmínky a přispívali tak k rozvoji celého regionu.

UNRWA
UNRWA je konfrontována s rostoucí poptávkou po službách, která vyplývá z nárůstu počtu registrovaných palestinských uprchlíků, rozsahu jejich zranitelnosti a prohlubující se chudoby. UNRWA je financována téměř výhradně dobrovolnými příspěvky a finanční podpora byla překonána
růstu potřeb. V důsledku toho rozpočet programu UNRWA, který podporuje poskytování základních základních služeb, funguje s velkým nedostatkem. UNRWA vyzývá všechny členské státy, aby společně usilovaly o to, aby vynaložily veškeré úsilí na plné financování rozpočtu programu agentury. Naléhavé programy UNRWA a klíčové projekty, které také pracují s velkými nedostatky, jsou financovány prostřednictvím samostatných portálů financování. UNRWA je agentura Spojených národů zřízená Valným shromážděním v roce 1949 a pověřena poskytnutím pomoci a ochrany více než 5 milionům registrovaných palestinských uprchlíků. Jeho posláním je pomáhat palestinským uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu, Sýrii, na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy, aby dosáhli svého plného lidského potenciálu, dokud nedosáhnou spravedlivého a trvalého řešení jejich situace. Služby UNRWA zahrnují vzdělávání, zdravotní péči, pomocné a sociální služby, infrastrukturu kempování a zlepšení, ochranu a mikrofinancování.

Komisařka Jourová k radikalizaci ve věznicích

Z vystoupení komisařky Jourové, která je zodpovědná za spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví, na konferenci o radikalizaci 27. února ve věznici v Borschette v Bruselu.

Dámy a pánové,

Chci vám poděkovat za to, že jste přišli do Bruselu diskutovat o jedné z nejhorších otázek evropské bezpečnosti-radikalizaci. Velká většina Evropanů se domnívá, že boj proti terorismu je důležitý pro vnitřní bezpečnost EU. Teroristé nejen zabili Evropany, ale také napadli naše hodnoty. Je smutné, že mnozí pachatelé byli sami evropští občané, kteří se narodili a vyrůstali v zemích EU a vzdělávali se v evropských školách. Je také smutné, že mnoho zemí EU je dnes konfrontováno s radikalizovanými lidmi nebo lidmi, kterým hrozí radikalizace.

Abychom skutečně minimalizovali riziko teroristických útoků, musíme se vypořádat s kořeny problému. Základem problému je existence radikální extremistické politické ideologie; a měli bychom mít jasno v tom, jak ji odlišiti od náboženství. Radikalizace může mít mnoho podob a nikdo nemá „monopol na to“, ať už jsou to islámští extremisté, pravicoví extremisté nebo jiní extremisté. Samozřejmě neexistuje žádná stříbrná kulka, která by řešila všechny důvody, proč se lidé obracejí na extremistické skupiny a volí násilí.

Nevěřím, že k tomu, aby se dosáhlo na dno tohoto problému, mohou učinit vše samy vlády. Odpověď musí přicházet ze všech úrovní, národní i místní. Učitelé, sociální služby, vězeňský personál, místní komunity mohou hodně zabránit šíření jedu radikalizace. Ale Evropská unie něco může a pomáhá. Může udělat dvě věci:

  • Krok, kdy může být odpověď pro celou EU účinná
  • Mobilizovat odborníky, mobilizovat výměnu osvědčených postupů a nápadů a mobilizovat finanční prostředky; tedy něco, o čem je dnes tato konference.

Kde tedy může a měla by EU do řešení vstoupit?

– Za prvé, můžeme pomoci zlepšit výměnu sdílených informací.

Evropané, kteří se vracejí z boje v konfliktních oblastech, mají zvláštní význam a reforma Schengenského informačního systému pomůže EU vyměňovat si informace rychleji a lépe.
A pak je tu internet, který používají nebezpeční extrémisté k identifikaci zranitelných mužů a šíření jedu radikalizace. Útočník v Orlandu je právě takový případ, protože důkazy naznačují, že byl radikalizován přes internet a jednal pak sám.  Abychom tento problém řešili, tento týden navrhneme další doporučení ohledně toho, co očekáváme od internetových společností, pokud jde o odstranění teroristického obsahu.

Sociální média mají jedinečnou sílu násobícího účinku, síťový efekt, jak jí říkají, a bohužel je využívá také špatná část našich společností. Takže v našem návrhu se zaměříme na vymezení teroristického obsahu a naléhavě vyzýváme platformy sociálních médií, aby fungovaly velmi rychle.
Evropané to očekávají; odpovědnost platforem za rychlost šíření radikalizace se stává jasnější. Jsou součástí problému. A musí být součástí řešení.

– Za druhé, abychom mohli vést širší boj proti radikalizaci, pomůžeme mobilizovat odborníky, vytvářet platformy pro výměnu zkušeností a mobilizovat prostředky. Proto podporujeme Středisko excelence pro radikalizaci v oblasti radikalizace, kde jsou navzájem propojeny odborné znalosti místních odborníků.
A mobilizovali jsme 25 milionů EUR na příští čtyři roky, abychom této síti pomohli při plnění jejího poslání. Celkově máme v rozpočtu EU 314 milionů EUR na různé projekty proti radikalizaci do roku 2020 v celé EU.

A samozřejmě je práce, kterou se dnes snažíme udělat-bojovat proti radikalizaci ve věznicích a zabraňovat jim. Zatímco často nejsou v centru pozornosti, fakta ale říkají, že by to mohlo být jedním z klíčových prvků naší reakce. Nedávno ve Francii bylo několik důstojníků vězeňské stráže napadeno vězni a někteří z nich byli označeni jako radikalizovaní.

Vedoucí představitelé ISIS a al-Kajdy získali své vzdělání k teroru ve vězeních. Příběhy z Evropy jsou také znepokojující. Amedy Coulibaly, který zaútočil na zákazníky v obchodě Kosher v Paříži, a Cherif Kouachi, jeden z útočníků na ředitelství satirického časopisu Charlie Hebdo, byl radikalizován ve francouzských věznicích. V roce 2015 po útoku Charlieho Hebda jsem silně pocítila, že musíme tuto záležitost projednat na evropské úrovni. Existovalo skutečné riziko, že věznice by se mohly stát teroristickými důvody chovu s důsledky v celé Evropské unii.

Proto jsme uspořádali první konferenci o radikalizaci ve věznicích. Jednalo se o událost na vysoké úrovni, na níž se zúčastnilo 16 ministrů spravedlnosti z různých členských států. Tato konference jasně potvrdila naléhavost, abychom se spojili a zlepšili naši reakci na radikalizaci.
Také jsem se rozhodla přesměrovat část našich finančních prostředků v rámci programu Spravedlnost, aby se zabránilo radikalizaci ve věznicích. Jsem proto potěšena, že o více než dva roky později financujeme 19 projektů v oblasti radikalizace v rámci programu Spravedlnost. A zvláště mě těší, že mnoho projektových manažerů je dnes zde, aby se podělili o své zkušenosti.

Zatímco řízení věznic je záležitostí členských států, je zřejmé, že existuje výměna praxe a vzájemné učení, jak řešit radikalizaci ve věznicích. Takže jak můžeme zabránit radikalizaci ve vězení?
Bohužel stále nemáme definitivní odpověď. Projekty, o nichž budeme dnes diskutovat, vrhnou více světla do toho, co funguje a co ne. Proto je také velmi důležitý příspěvek EU v této oblasti. Poskytli jsme potřebnou finanční podporu:

– vypracovat metodiky hodnocení rizik,

– podporovat alternativy k zadržování,

– prozkoumat roli probace a

– podporovat odbornou přípravu soudců, státních zástupců a vězeňských a probačních pracovníků na úrovni EU.

A již máme slibné výsledky, jako je například posílený justiční systém pro mladistvé v několika členských státech, nebo systém včasného varování k odhalování a předcházení extremistickým odchylkám u vězňů. Musíme investovat do programů radikalizace, odzbrojování a rehabilitace, abychom zabránili tomu, že propuštěni vězni se vrátí k násilí. Rovněž potřebujeme nástroje k identifikaci různých profilů, abychom byli schopni poskytnout nejvhodnější reakci na trestní soud.

Vězeňský a probační personál by měl být odpovídajícím způsobem vyškolen, aby mohl svou práci vykonávat efektivně a lidsky. Nejsme sami v tomto úsilí: v loňském roce bylo vydáno velké množství doporučení na evropské i mezinárodní úrovni, včetně Rady Evropy, OSN nebo Globálního fóra pro boj proti terorismu.

Mezitím byla radikalizace ve věznicích také označena jako jedno z prioritních témat, které by měla řešit skupina odborníků na vysoké úrovni pro radikalizaci, kterou nedávno zřídila Komise.
Tato skupina vypracovala konkrétní doporučení, jako je zmapování stávajících postupů proti radikalizaci ve věznicích, prozkoumání organizace dobrovolných vzájemných přezkumů stávajících programů a zvýšení příslušných studijních návštěv v celé EU. Bylo by dobré, kdyby výstup této konference a Vaše návrhy mohly sloužit pro budoucí práce skupiny odborníků.

Na řízení rehabilitace a opětovného začlenění násilných extremistů, a to jak ve vězení, tak i po propuštění do komunit, potřebujeme přístup na všech palubách. Vězeňské orgány musí úzce spolupracovat se soudci a státními zástupci, policií, bezpečnostními službami a dalšími orgány činnými v trestním řízení, které jsou pověřeny řešením extremismu.

Ale k doplnění této výzvy působíme ve velmi citlivém politickém prostředí. Jakákoli reakce na radikalizaci musí být nejen efektivní, ale i politicky přijatelná. I zde může pomoci  zapojení Evropy. Tím, že srovnáváme naše zkušenosti a dohodneme se na řešeních širších než v jedné zemi, můžeme rozptýlit určité napětí. A jak jsem již řekla na začátku, je to také o našich společných hodnotách.
Musíme být kolektivně lepší, abychom byli hrdí a vyprávěli atraktivní příběhy o tom, co dělá z Evropy jedno z nejlepších míst k životu na planetě. Demokracie, respekt k právnímu státu, rovnost před zákonem a úcta k menšinám jsou součástí evropské identity. Děkuji, že jste přišli dnes, chci vám říct, že práce, které děláte, jsou zásadní a velmi včasné.

Doufám, že tato konference vám poskytne příležitost seznámit se s různými aktéry v této oblasti. Vyzývám vás, abyste pokračovali ve svých výměnách na budoucích událostech, které budou v příštích měsících organizovány projekty, které jsou spolufinancovány Evropskou unií.
Přeji vám dnes velmi plodné rozhovory. Velmi děkuji za Vaši pozornost.

 

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP