[quote]Ministerstvo dopravy souhlasí s návrhem, který by v novele drážního zákona upravil podmínky pro konzervaci nevyužívaných lokálních tratí. Podle ministerstva bude možné v případě zájmu zakonzervovanou trať opět obnovit, není tak podle něj pravda, že obnova už nikdy nenastane. Ministerstvo to dnes sdělilo na dotaz ČTK. Možnost konzervace tratí doporučil vložit sněmovní hospodářský výbor do projednávané novely zákona o drahách. Nesouhlasí s tím ale Svaz měst a obcí, který se obává likvidace lokálních tratí se slabší provozem. Ministerstvo se na vypracování návrhu podílelo.[/quote]

„Nový pojem ‚zakonzervování trati‘ fakticky znamená, že stačí, aby se zachoval železniční spodek, tedy násep a propustky. Štěrkové lože, pražce a kolejnice mohou být odstraněny. K obnově takzvaně ‚zakonzervovaných‘ tratí tak již evidentně nikdy nedojde,“ uvedl minulý týden svaz v tiskové zprávě.

Ministerstvo ale tento postoj nesdílí. Smyslem návrhu je podle něj málo využívanou nebo nevyužívanou trať nerušit, ale dát možnost obnovení v jiných podmínkách, pokud vzroste zájem o dopravu. „Pokud se ukáže za několik (desítek) let, že se objevily nové okolnosti, nová zástavba, nová továrna, otevře se lom, a podobně, tak se zakonzervovaná trať může obnovit,“ uvedlo ministerstvo.

Předkladatel pozměňovacího návrhu Martin Kolovratník (ANO) uvedl, že využití institutu konzervace dráhy může hlavně ušetřit peníze, které vlastník nehospodárně vynakládá na zajištění její provozuschopnosti. Ministerstvo uvádí, že stanovený minimální počet vlaků osobní dopravy pochází z usnesení vlády z roku 2012 a hranice pro nákladní dopravy byla stanovena po konzultaci se sdružením Žesnad.cz.

O povolení zakonzervovat trať by žádal její vlastník Správu železnic, která by o povolení rozhodla. Podmínkou bude, aby po dva po sobě následující roky klesl počet jízd ročně pod 1500 u přepravy cestujících a pod 12 jízd ročně u přepravy nákladu. Správní úřad by musel vyžádat stanovisko ministerstva obrany.

Vlastník dráhy bude muset zajistit, aby bylo zachováno aspoň těleso dráhy, stavba a zařízení jejího železničního spodku. Současně s tím nebude muset plnit povinnosti podle drážního zákona.

Projednávanou novelu drážního zákona poslancům předložila vláda. Má kromě jiného zavést přísnější dohled nad dodržováním pracovní doby i odpočinku strojvedoucích. Úřady budou moci pomocí monitoringu jejich licencí jednoznačně zjistit, jestli konkrétní strojvedoucí neřídí v rozporu s předpisy nad rámec směny u jednoho dopravce v době odpočinku například pro jiného dopravce.

Poslanci by novelu i s pozměňovacími návrhy mohli schvalovat pravděpodobně na březnové schůzi.

 

Zdroj : ČTK