Ministerstvo dopravy, Drážní úřad a Dopravní vzdělávací institut spouští průzkum zkušeností a názorů strojvedoucích v ČR na podmínky výkonu jejich profese, které mohou ovlivnit otázku bezpečnosti tuzemské železnice.  Proběhne formou vyplnění anonymního on-line dotazníku, o kterém byli dnes informováni všichni železniční dopravci. Projekt vznikl z iniciativy ministra dopravy Martina Kupky a resortní Pracovní komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

„Reagujeme tak na častější případy projetí návěstí Stůj a chceme takto získat odezvu přímo od strojvedoucích různých dopravců, které dle jejich názoru ovlivňují výkon profese. Začátkem září bychom potom představili výsledky a navrhli jejich využití. Děkuji všem, kteří tento dotazník vyplní, předají nám své zkušenosti, a pomůžou nám tak zlepšit pracovní prostředí tuzemské železnice, “ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Otázky obsažené v dotazníku byly sestaveny na základě výsledků prvotních rozhovorů se strojvedoucími. Jeho vyplnění by nemělo zabrat déle než 15 minut.

Ptáme se např. na délku praxe, druh dopravy, ve které jezdí, motivaci, subjektivní vnímání míry bezpečnosti či nebezpečnosti, možnosti soustředění se, stresové faktory, plánování směn nebo proškolování,“ přibližuje ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

V ČR je nyní přibližně deset a půl tisíce držitelů licence pro řízení lokomotiv. Dopravci ročně vycvičí či zaškolí stovky strojvůdců. Drážní úřad taktéž každoročně dostává stovky žádostí o vydání průkazu způsobilosti, který opravňuje k řízení lokomotiv na vlečkách.

Zdroj  :MD