[quote]Ministerstvo dopravy připravuje stomilionové slevy pro železniční dopravce. Ti by do budoucna nemuseli platit velkou část poplatků za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Úřad už kvůli tomuto návrhu oslovil ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokud mají mít úlevy pro železniční společnosti šanci na úspěch, bude se muset nalézt širší shoda.[/quote]

,,Z odpovědi ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že se jedná o problematiku, která se prolíná také s působností Energetického regulačního úřadu. Vzhledem k možným rozpočtovým dopadům bude nutné vést další jednání a nalézt politickou i odbornou shodu na úrovni ministerstev dopravy, průmyslu, financí a Energetického regulačního úřadu,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Česko se k tomuto kroku inspirovalo v sousedním Německu, kde železniční dopravci mají 80procentní slevu proti ostatním plátcům ekologické daně.

Zejména nákladní železniční dopravci po úlevách na platbě z takzvané ekodaně volají dlouhodobě. Spolu s poplatkem za železniční dopravní cestu jí považují za jeden z největších handicapů železniční dopravy vůči konkurenční kamionové dopravě. Argumentují tím, že kamiony za použití silnic platí pouze na dálnicích a malé části silnic první třídy, kdežto nákladní vlaky platí za každý kilometr projetý na kolejích.

,,O osvobození železniční dopravy od takzvané ekologické daně, nebo alespoň o její snížení, usilujeme již delší dobu. Je paradoxní, když ekologická železnice platí ekologickou daň, zatímco silniční dopravci tento náklad nemají a jsou tím zvýhodnění. Celá Evropa mluví o tom, že je potřeba dostat maximum zboží a materiálů z kamionů do vlaků. Jestliže se také u nás podaří prosadit tuto změnu, bude to další krok k tomu, abychom toho dosáhli,“ řekl předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik.

Ministerstvo dopravy se snaží železničním dopravcům snižovat náklady na provoz dlouhodobě s cílem přesunout část přepravovaného zboží z kamionů na železnice. V roce 2013 úřad prosadil snížení ceny za použití kolejí na polovinu u vlaků, které přepravují jednotlivé vozové zásilky. Jde o soupravy, které jsou tvořeny vozy přepravující různé zboží do různých cílových stanic. ČD Cargu, které je součástí skupiny Českých drah, tím tehdy klesly roční náklady o zhruba 300 milionů korun.

Zdroj: ČTK