Zdroj: pixabay.com
Invoitix

[quote]Motoristé musí opět platit poplatek České kanceláři pojistitelů za vozidla bez takzvaného povinného ručení. Novela zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla již nabyla platnosti. V minulosti již poplatek za nepojištěná vozidla v zákoně byl, zákonodárci jej ale v roce 2014 zrušili.[/quote]

Příspěvek se bude počítat jako součin počtu dní, kdy bylo bez pojištění, a příslušné sazby, kterou by podle druhu auta stanovilo vyhláškou ministerstvo financí.

Předloha také zpřesňuje, kdo musí mít uzavřeno povinné ručení. Doposud zákon uváděl, že vozidlo může na veřejných pozemních komunikacích provozovat pouze ten, kdo má sjednané pojištění. Povinnost se nyní rozšiřuje tak, aby pojištění muselo mít každé auto v registru, s výjimkou aut zapsaných jako vyřazená, vyvezená, zaniklá nebo odcizená.

Kancelář pojistitelů spravuje garanční fond, ze kterého se vyplácejí náhrady škod způsobených nepojištěnými vozidly. Kancelář po majitelích nepojištěných aut škodu vymáhá. V důvodové zprávě stojí, že dlouhodobě se takto podaří vybrat asi 30 procent výdajů z garančního fondu. Poslanci při předkládání návrhu argumentovali také tím, že na vyplácení těchto náhrad se nyní podílejí ti vlastníci a provozovatelé, kteří svou povinnost mít auto pojištěné plní.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP