DPP

[quote]U příležitosti Dne malých a středně velkých podniků (MSP-podniky do 249 zaměstnaných) vydal Eurostat 21. listopadu údaje o produkci a zaměstnanosti podle velikostních skupin podniků. MSP se pokládají za motor ekonomiky EU vytvářením práce a příspěvkem pro růst ekonomiky.[/quote]

MSP také významně přispívají k obchodu v rámci EU. 98 % společností obchodujících se zbožím v rámci EU jsou malé a střední podniky, z nichž asi 70 % tvoří mikropodniky (do 9 zaměstnaných osob). MSP jsou odpovědné za polovinu hodnoty obchodu se zbožím uvnitř EU. Představují 51 % dovozů uvnitř EU a 45 % vývozů uvnitř EU.

MSP přispívají k vývozu uvnitř EU nejvíce na Kypru a v Lotyšsku, nejméně ve Francii

V pěti členských státech vytvářejí malé a střední podniky více než dvě třetiny celkové hodnoty vývozu zboží uvnitř EU: Kypr (88 %) a Lotyšsko (81 %), Belgie (70 %), Estonsko (68 % Nizozemí (67 %). Na opačném konci spektra jsou malé a střední podniky s méně než třetinou hodnoty vývozu uvnitř EU ve Francii (21 %), Německu (26 %), na Slovensku (30 %) a Irsku (32 %), Polsku (35%), České republice (36 %) a Finsku (38 %).

 

Ze všech velikostních tříd malých a středních podniků jsou mikropodniky největšími přispěvateli k vývozu uvnitř EU v šesti členských státech: Belgii (mikropodniky tvoří 46 % celkové hodnoty vývozu uvnitř EU), Maltě (37 % v roce 2013), Maďarsku (26 %), Spojeném království (23 %), Rumunsku a Švédsku (po 19 %). Naproti tomu v deseti členských státech vytvářejí méně než 10 % celkové hodnoty: Francie, Německo, Finsko (přibližně 4 %), Česká republika, Itálie (po cca 5%), Polsko (6 %, Dánsko (8 %), Slovensko, Lucembursko (po cca 9 %) a Portugalsko (10 %).

Ve všech členských státech je více než 90 % podniků vyvážejících v rámci EU malých a středních podniků, a to v rozmezí od 90 % v České republice až po 99 % ve Slovinsku.

Nejvyšší podíl na dovozu malých a středních podniků uvnitř EU mělo Lotyšsko a Kypr

Ve velké většině členských států dosahují nejméně polovinu hodnoty dovozu zboží uvnitř EU malé a střední podniky. Na malé a střední podniky připadá zejména více než tři čtvrtiny celkové dovozní hodnoty v Lotyšsku (85 %), na Kypru (82 %), Estonsku (79 %), Litvě (78 %) a na Maltě (77 % v roce 2013). Pouze ve Francii (31 %), v Německu (34 %), v České republice (47 %), na Slovensku (48 %) a Polsku (49 %), připadá na malé a střední podniky méně než polovina dovozu.

Ze všech velikostních tříd malých podniků jsou největší přispěvatelé k dovozu uvnitř EU v pěti členských státech mikropodniky: Malta (mikropodniky představovaly 45 % celkové hodnoty dovozu uvnitř EU v roce 2013), Belgie (38 %), Švédsko (25 %), Maďarsko (23 %) a Spojené království (21 %). Naproti tomu v pěti členských státech vytvářejí méně než 10 % celkové hodnoty: ve Francii, Německu, v České republice (přibližně 7 %), v Itálii (9 %) a v Polsku (10 %).

Stejně jako u vývozu je více než 90 % podniků, které dovážejí uvnitř EU, malé a střední podniky ve všech členských státech, a to v rozmezí od 91% v České republice až po téměř 100 % v BelgiiMetody a definice

Údaje o obchodu se zbožím podle charakteristik podniku prezentované v tiskových zprávách jsou za rok 2015. Podíly jsou počítány z celkového počtu podniků, pro které je známá velikostní třída.
Podniky jsou zařazeny do různých kategorií podle počtu zaměstnaných osob.
Malé a střední podniky představují podniky s méně než 250 zaměstnanci. MSP jsou dále rozděleny do:
– mikropodniků: mají méně než 10 zaměstnaných osob;
– malé podniky: 10 až 49 zaměstnaných osob;
– střední podniky: 50 až 249 zaměstnaných osob.
Obchod uvnitř EU se týká všech transakcí (dovozů a vývozů), ke kterým dochází mezi členskými státy EU.