Invoitix

Na podnikání v silniční dopravě bude od poloviny příštího roku dohlížet Inspekce silniční dopravy. Bez asistence policie bude kontrolovat technickou způsobilost nákladních vozidel i autobusů, dodržování povinných přestávek, tachografy, měřit emise nebo bude vážit hmotnost vozidel. Vznikne z Centra služeb pro silniční dopravu, jehož současné pravomoci jsou omezené. Na tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

V současnosti může centrum služeb kontrolovat silniční vozidla jen za účasti policie nebo celní správy. Zároveň má jenom omezené možnosti vymáhat sankce za nedodržování pravidel od zahraničních dopravců.

„Silniční inspekce bude mít všechny pravomoci k provedení kontroly, takže bude moci provádět kontroly samostatně. Systém kontroly dodržování pravidel v silniční dopravě díky tomu bude mnohem efektivnější,“ uvedl Kupka. Kontroloři budou moci zastavovat vozidla, ukládat pokuty příkazem na místě a vybírat kauce. Budou také moci zabránit v další jízdě vozidla či odebrat doklady nebo registrační značky.

Podle Kupky nevzniká žádný nový úřad a založení inspekce nebude vyžadovat navýšení počtu zaměstnanců. Provozní náklady budou na podobné úrovni jako dosavadní provoz centra služeb. Kontroloři budou mít stejnokroje a jasně označená vozidla s modrými majáky. Bude fungovat 22 mobilních jednotek.

Pro samostatný výkon kontroly je nutné novelizovat zákon o silniční dopravě, zákon o pozemních komunikacích a zákon o silničním provozu. Do meziresortního připomínkového řízení ministerstvo novely předložilo v květnu, s platností a částečnou účinností počítá od dubna příštího roku, s plnou účinností pak od července 2025.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP