Trh nákladní dopravy v USA je velký a vysoce konkurenční. Tento segment představuje 5 až 6% hrubého národního produktu země. V roce 2020 vygeneroval průmysl nákladní dopravy v USA celkové roční tržby ve výši 732,3 miliardy USD a celkové provozní výnosy více než 384,6 miliardy USD. Podle prognózy American Trucking Association se očekává, že objem vnitrostátní nákladní dopravy rychle poroste a do konce roku 2022 vzroste o 24%.

V logistice umožňuje silniční doprava dodávky „just in time“ a minimalizuje dodatečné náklady. To je důvod, proč společnosti v USA s přístupem k dálnicím raději používají tento způsob doručení. S výjimkou hromadného nákladu a ropy/plynu se více než 70% nákladu v zemi přepravuje po silnici. V roce 2021 podle Freight Transportation Research Associates, Inc. zahájilo provoz 109 340 nových přepravních společností, což je 45% nárůst oproti 59 538, které byly zahájeny v roce 2020. V sektoru silničních doručování existuje více než 679 127 vlastníků a provozovatelů, z nichž 33,2% jsou ženy a 66,8% muži.

Stejně jako v Evropě je nákladní doprava rozdělena do tří sektorů: celovozové (FTL), méně než kamionové (LTL) a kurýrní doručování. Obstarávání přepravních služeb probíhá dvěma způsoby: přes vyhledávače nebo pomocí služeb makléře. Kupující mají tendenci upřednostňovat spolupráci s makléři u průběžných nebo časově citlivých dodávek. Aby se společnost mohla stát zprostředkovatelem nákladní dopravy ve Spojených státech, musí mít licenci a složit zálohu ve výši 10 000 až 100 000 USD, v závislosti na její velikosti. Tato záloha slouží jako jistota pro případ, že makléř nesplní některé finanční závazky vůči přepravci.

Po obdržení objednávky od klienta makléř začne získávat nosnou kapacitu mezi svou dodavatelskou základnou nebo zveřejněním požadavku na internetu. Poté, co zprostředkovatel identifikuje potenciálního přepravního partnera, prodiskutují obě strany specifika zásilky, tj. dodací podmínky, cenu, objem a hmotnost.

Po výměně dokumentů a vzájemné prověrce zkušeností a pověření, včetně registračního čísla motorového dopravce partnera, je obchod uzavřen. Po přijetí a potvrzení objednávky zavolá do expedičního skladu dozorový operátor a poskytne číslo vozidla, kontaktní údaje řidiče a čas vyzvednutí nákladu. Někdy dohlížející operátoři nesdílejí telefonní číslo řidiče v rámci kontrolních postupů. Ne všichni řidiči také mluví plynně anglicky, takže problémy lze snáze vyřešit prostřednictvím dozorčího operátora.

Pro urychlení plateb za přepravní služby dopravce často využívá služeb faktoringových společností, které za úrok přebírají finanční závazky makléře. Sazba tohoto úroku závisí na velikosti přepravní společnosti, počtu zúčastněných kamionů a velikosti nákladu.

„Tým Tampy pokračuje v budování a udržování vztahů na vysoké úrovni se zákazníky i dodavateli v těchto náročných časech. Tyto vztahy zajišťují vzájemnou důvěru a pomáhají nám spolupracovat v jakékoli situaci. Naším cílem je růst s našimi klienty a dopravci. Společně jsme lepší,“ říká Travis Aldridge, ředitel pobočky ve společnosti AsstrA Tampa.

Zdroj  :AsstrA