Výrobní závod Air Products v Litvínově oslavil 9 000 dní bez nehody. To je více než 24 let! Od roku 1997 se nestala ani jedna nehoda, přestože se z hlediska bezpečnosti práce jedná o velice náročný provoz.

 Více než 35 zaměstnanců a několik externích spolupracovníků denně pracuje v náročném 24hodinovém provozu, který se nezastaví ani během odstávky technické údržby. Výroba kapalného dusíku, kyslíku a argonu vyžaduje velmi přísný technologický režim a také provoz kryogenních cisteren nebo manipulace s lahvemi klade vysoké nároky na dodržování bezpečnostních norem, protože riziko nehody je v takovém prostředí velmi vysoké.

„Poděkování za vynikající výsledky patří všem členům pracovního týmu a zejména vedoucím závodů Jaromíru Vorlovi, Filipu Kaltmanovi, Ondřeji Teleckému a Edwardu Volkovi, kteří byli po celé roky až do současnosti zodpovědní za bezpečný provoz na pracovištích,“ ocenil práci svých kolegů Pavel Vaněček, EHS IG Manager pro Českou republiku a Slovensko.

O tom, že heslo „Bezpečnost na prvním místě“ není ve společnosti Air Products jen prázdnou frází, svědčí i každoroční audity dodržování předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (Environmental, Health and Safety compliance audit). Ty opakovaně hodnotí závody těmi nejlepšími známkami. Díky maximálnímu úsilí celého týmu se dlouhodobě daří udržovat kritéria ochrany zdraví a životního prostředí na nejvyšší možné úrovni. „Bezpečný a vyhovující provoz je základem pro udržení našeho obchodního modelu a český tým ukazuje, že tuto potřebu naplňuje již mnoho let,“ řekl Arjen Fieret, Operations Line Manager Central Europe, Russia & CIS společnosti Air Products.

Společnost Air Products, největší světový výrobce technických plynů a souvisejících technologií působí v České republice přes 30 let a patří mezi čelní firmy v oboru. Za tu dobu vybudovala rozsáhlou infrastrukturu 89 výrobních a prodejních míst, ve kterých pracuje na 160 zaměstnanců. Vedle zásobování plyny v tlakových lahvích a zavážení stacionárních zásobníků autocisternami také provozují generátory plynů přímo u velkých odběratelů. Denně tak vyrobí téměř 4 milióny krychlových metrů technických plynů.

Vedle výroby plynů vyvíjí související technologie a řadu svých inovací prosadila i v České republice. Například pokročilé hořáky na tavení skla, používání dusíku v pivovarnictví, nebo lahve s vyšším tlakem 300 barů a s integrovaným ventilem.

Vysokými standardy bezpečnosti, podnikatelské etiky a ochrany životního prostředí společnost Air Products zásadně napomohla k rozvoji moderního podnikatelského klimatu v České republice. A nadační činností v rámci firemní společenské zodpovědnosti aktivně podporuje rozvoj občanské společnosti. Za dosažené výsledky obdržela v tuzemsku několik ocenění.