Nejrizikovější křižovatka v Česku je v Praze na náměstí I. P. Pavlova. Za poslední dva roky se na ní stalo 103 dopravních nehod, při kterých se zranilo 13 lidí a vznikla škoda za více než 15 milionů korun. Další rizikové křižovatky jsou například v Ústí nad Labem nebo Hradci Králové. 

Příčinou nehod na frekventovaných městských křižovatkách je nejčastěji nedání přednosti v jízdě, nedodržení bezpečné vzdálenosti nebo jízda na červenou. Výjimkou není ani křižovatka na I. P. Pavlova, kde se kříží magistrála s velmi hustým provozem s kolmou Ječnou ulicí a tramvajovou dopravou.

„Řidiči by zde měli být nejen maximálně obezřetní. Pokud by se totiž plně věnovali řízení, dodržovali odstupy atd., pomohlo by to ke snížení počtu nehod, k nimž zde dochází,“ uvedl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Rizikovým místem je také křižovatka ulic ulic Přístavní a Předmostí poblíž mostu Dr. E. Beneše v Ústí nad Labem. Velmi vytížená čtyřproudá silnice č. 62 kopírující tok Labe se zde zužuje v silnici č. 30, napojuje se na ni ulice Předmostí, z níž na ni auta odbočují při výjezdu z železničního podjezdu. Vše navíc komplikuje napojování vozovek na blízký most. Za dva roky se zde stalo 35 nehod, zranilo se při nich deset lidí a škoda přesáhla čtyři miliony korun. Nejčastější příčinou bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem.

V Hradci Králové pak řidiči bourají nejčastěji na městském okruhu na křižovatce ulic Pilnáčkova a Akademika Bedrny. Za poslední dva roky se tam stalo 19 nehod, při nichž se zranilo deset lidí a škoda byla přes tři miliony korun. „A příčina? Je jí asi pro křižovatky ta nejfatálnější – jízda na červenou,“ uvedl Portál nehod.

Na portálu si mohou řidiči dohledat, které úseky jsou nejrizikovější a kde nejčastěji dochází k dopravním nehodám. Mapa zobrazuje přehled rizikových míst podle počtu nehod za posledních 24 měsíců.

 

Nejrizikovější křižovatky v jednotlivých krajích ČR

Kraj Nejrizikovější křižovatka v kraji Počet nehod za poslední dva roky Počet zraněných Škody podle odhadu pojišťoven (v Kč) Nejčastější příčina nehody
Praha náměstí I. P. Pavlova 103 13 15,326.525 nesprávný způsob jízdy
Ústecký Ústní n. L.: křižovatka ulic Přístavní a Předmostí 35 10 4,158.637 nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem
Královéhradecký Hradec Kr.: křižovatka ulic Pilnáčkova a Akademika Bedrny 19 10 3,343.499 jízda na červenou
Karlovarský Karlovy Vary: křižovatka ulic Závodu míru, Nádražní, Vančurova, Rolavská 18 2 1,638.991 řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
Moravskoslezský Opava: křižovatka ulic Kasárenská, Nákladní, Rybářská, Oblouková 17 6 1,424.798 nedání přednosti v jízdě
Středočeský Kolín: křižovatka ulic Kutnohorská a U Křižovatky 16 4 1,645.961 nedání přednosti při odbočování vlevo
Zlínský Uherské Hradiště: křížení ulic třída Maršála Malinovského, Velehradská, Všehrdova a Sokolovská 16 9 2,423.933 řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
Olomoucký Přerov: křižovatka ulic Tovární, Durychova, Generála Štefánika 14 8 3,056.548 nedání přednosti vozidlu přijíždějícímu zprava
Liberecký Jablonec nad Nisou: křižovatka ulic Rýnovická, Riegerova, Nemocniční 12 7 1,266.538 nedání přednosti v jízdě
Pardubický Pardubice: křižovatka ulic Kpt. Jaroše, Dašická, Na Drážce 12 14 2,023.756 nedání přednosti při odbočování vlevo
Plzeňský Plzeň: křižovatka ulic Klatovská třída, U Trati, Borská 11 4 1,521.234 jízda na červené světlo
Jihomoravský Rajhrad: křižovatka ulic Štefánikova, Masarykova, Městečko 10 5 914.582 nedání přednosti v jízdě
Jihočeský České Budějovice: křižovatka ulic Nádražní, Generála Píky, Jírovcova 9 6 3,413.496 nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem
Vysočina Jihlava: křižovatka ulic Heroltická, Průmyslová 7 9 1,775.554 nedání přednosti v jízdě

Pramen: Portál nehod