Invoitix

Financování formou PPP, tedy formou spolupráce soukromého a veřejného sektoru, by podle Národní ekonomické rady vlády (NERV) urychlilo výstavbu dopravní infrastruktury v Česku. Rada také navrhla zapojení krajů do financování infrastruktury, zejména strategických dopravních liniových staveb. NERV vládě předložila návrh 37 opatření, která by měla pomoci k vyššímu dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky.

Česká republika podle rady zaostává v budování jak dálniční, tak železniční infrastruktury včetně budování vysokorychlostních tratí. „Dopravní infrastruktura je jedním z klíčových parametrů pro směrování soukromých investic a do rozhodování o jejich umístění,“ uvedla rada ve zdůvodnění. Dopravní infrastruktura má podle ní také vliv na pohyb pracovní síly jak vnitrostátně, tak mezinárodně.

V takzvané PPP spolupráci vzniká dlouhodobý smluvní vztah, uzavřený většinou na 15 až 30 let. Dodavatel provede zakázku, přebírá všechna smluvní rizika a zajišťuje údržbu. Po zprovoznění zadavatel zakázku financuje pravidelnými platbami po dobu trvání smluvního vztahu. Zároveň je už od začátku vlastníkem všech staveb, produktů a dodaných služeb a po uplynutí smlouvy převezme od soukromého sektoru i provoz a údržbu. Formou PPP v ČR zatím vzniká jen dálnice D4.

Forma PPP financování podle NERV nevstupuje okamžitě do zadluženosti státu. Výhody rada vidí také v tom, že PPP spolupráce mění roli státu ze stavebníka na klienta a že stát platí pouze za funkční stavbu. Náklady se státu rozloží do doby, kdy už stavba státu díky vyšším investicím firem a výběru daní vydělává, uvedla rada. „Je rychlejší a ekonomičtější, jak je vidět z řady projektů v západní Evropě,“ stojí v doporučení.

Na důležitost této formy financování v minulosti několikrát upozorňoval i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj je pro dokončení páteřní sítě dálnic včetně pražského okruhu a rozestavění prvních úseků vysokorychlostních tratí do roku 2033 nutné zajištění více finančních zdrojů, a zapojení soukromého sektoru je proto nezbytné.

PPP financování také umožňuje okamžité zahájení stavby. Výstavba dopravní infrastruktury podle rady zvyšuje atraktivitu české ekonomiky pro zahraniční i domácí investory a snižuje vyloučenost regionů se slabší infrastrukturou.

Kraje by se podle rady měly podílet zejména na strategických dopravních liniových stavbách formou čerpání úvěrů od národních i mezinárodních institucí. Taková opatření by podle rady ušetřila státu desítky miliard korun. Financování by bylo efektivnější díky využití disponibilních zdrojů krajů. Mezi dopady rada také uvedla zavádění nových zdrojů financování potřeb obcí oproti stávajícímu převažujícímu dotačnímu financování.

Národní ekonomická rada vlády je odborným poradním orgánem kabinetu. Její členové zejména z řad ekonomů mají za úkol navrhovat parametry reforem důležitých veřejných systémů, které mají vliv na veřejné finance a jejich transparentnost.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP