[quote]

Elektronická výměna dat (EDI) je klíčový proces. Přestože nejde o výrobu nebo expedici a příjem, integrace s dodavateli a odběrateli je zásadní prakticky pro všechny výrobce, pro dodavatele do automotive obzvlášť. Tím, jak se stále více činností přesouvá od výrobců k logistickým společnostem, je třeba, aby i ony implementovaly EDI. Při zavedení systému pro EDI komunikaci nebo jeho změny nemusí být řešením pouze alokace interních zdrojů IT, ale outsourcing veškerého nastavení na externího dodavatele.

[/quote]

 

Jak vybrat dodavatele EDI služeb?

Automobilový průmysl je na své dodavatele velmi přísný, a to nejen při dodávce komponent, ale i při elektronické komunikaci. Pokud například nejsou zprávy typu ASN (Advance Shipping Notice) z jakéhokoli důvodu doručeny nebo se v nich objeví chyba, hrozí od automobilek pokuty (zatíženky). Mají vliv na celkové hodnocení dodavatele, a tím i na další kontrakty společnosti. Přes EDI probíhá také fakturace, je proto důležité, aby vše fungovalo tak, jak má. Nastavení EDI je specifický a poměrně komplikovaný proces, který vyžaduje spolupráci týmů IT a EDI specialistů. Mít celé týmy takových zaměstnanců je ale pro mnohé společnosti nákladné, navíc se na trhu těžko shánějí. Řešením je pak outsourcing nebo využití cloudových služeb. Na co si při výběru dodavatele EDI služeb dávat pozor?

 

 

Kritéria, která má splňovat poskytovatel EDI služeb:

  • zkušenosti v oboru (zejména u automotive, který je specifický),
  • aktivní monitoring požadavků na aktualizace,
  • nezávislost řešení (schopnost pracovat s různými EDI systémy),
  • dostatečná kapacita EDI konzultantů a specialistů.

 

Výhody, které hrají podstatnou roli:

  • přímá komunikace s OEM i ostatními zákazníky a dodavateli,
  • předpřipravená řešení (a tím urychlení implementace),
  • schopnost vlastního vývoje mappingů,
  • monitoring odeslaných zpráv a upozornění v případě nedoručení,
  • podpora při spuštění projektu,
  • zákaznická podpora v režimu 24/7.

 

 

Při outsourcingu EDI je jistota, že se poskytování služby nastavování systému věnuje dedikovaný tým specialistů. Jejich výhodou je znalost více typů řešení, standardů a specifik v jednotlivých oborech. Dokážou pokrýt výměnu dat v automobilovém průmyslu, logistice i ve výrobních firmách. Dodavatel by měl navíc neustále sledovat požadavky na aktualizace. Jedině tak může zaručit, že EDI bude držet krok s jeho zákazníky. Výhodou je schopnost poskytovat služby bez ohledu na to, zda zákazník využívá jiné řešení EDI outsourcingové firmy nebo nikoli.  A takřka samozřejmostí by mělo být poskytování 24/7 nepřetržité technické podpory.

 

Autor: Petr Strnádek, Business Development Manager v Aimtec