Nizozemská vláda podpoří Shell v jeho plánech na snížení uhlíkové stopy v jeho nizozemských provozech. Podpora by měla být jak ve formě finančních mechanismů, tak například formou zrychlených povolovacích procesů. Informaci přinesl zahraniční server Argus. Shell se podle Argusu s nizozemskou vládou dohodl, že ve svých nizozemských provozech sníží do roku 2030 emise CO2 o 3,9 mil. tun ve srovnání s rokem 2020.

Uvedená hodnota představuje zhruba 20 % celkového snížení emisí skleníkových plynů, kterého by to roku 2030 měl dosáhnout nizozemský průmysl. Z pohledu Shellu budou pro dosažení uvedeného dekarbonizačního cíle klíčové projekty zaměřené na zachycování a ukládání emisí CO2 (CCS) a dále potom nízkouhlíkový a obnovitelný vodík. Vláda by měla projekty v daných oblastech podpořit jako pomocí finančních mechanismů, tak pomocí stimulace poptávky po udržitelných produktech, rozvojem infrastruktury či zrychlením povolovacích procesů.

Zahraniční server Argus připomněl, že Shell rozvíjí svůj projekt Hydrogen Holland 1 zaměřený na výrobu obnovitelného vodíku pomocí 200 MW elektrolyzéru u Rotterdamu. Podle plánů Shellu by v budoucnu jeho „vodíkové portfolio“ mělo zahrnovat projekty s příkonem v řádu jednotek gigawattů. Dohoda mezi nizozemskou vládou a Shellem zahrnuje i podporu pro projekt Porthos, který cílí na ukládání zachycených emisí CO2 pod dnem Severního moře. Jedná se o společný projekt přístavu Rotterdam, Gasunie a EBN, který má za cíl uložit 2,5 mil. tun CO2 ročně ve vyčerpaných nizozemských plynových polích v Severním moři. Veškerá kapacita úložiště již byla smluvně zajištěna čtyřmi průmyslovými partnery – společnostmi Air Liquide, Air Products, ExxonMobil a právě Shellem.