AsstrA-Associated Traffic AG neustále zkoumá nové a někdy nekonvenční způsoby, jak sloužit zákazníkům a lépe podnikat. Jedním z příkladů je nově vytvořené oddělení Global Container Provision v rámci firemních skupin.

V tomto rozhovoru Gulcin Kocak, projektový manažer AsstrA Business Accelerator, poskytuje některé informace o této nové divizi.

Jaký je účel oddělení Global Container Provision Department?

 Cílem této divize je vyhovět požadavkům zákazníků v případech, kdy lodní linky nemohou, například když nemají k dispozici správné vybavení. Rádi bychom poskytovali řešení současně jak pro naše obchodní a provozní týmy, tak i pro naše zákazníky.

Jsou chvíle, kdy lodní linky nemohou poskytnout kontejnery na některých konkrétních místech. V takovém scénáři můžeme zasáhnout, abychom našli kontejnery z jiného zdroje, které budou na správném místě ve správný čas, aby zákazníci mohli odeslat svůj náklad bez zpoždění nebo delšího čekání.

Kromě pomoci zákazníkům tímto způsobem je dalším účelem obchodování s kontejnery generovat další tok příjmů pro společnost. Nakupujeme kontejnery z míst, kde stojí méně, a prodáváme je tam, kde jsou dražší.

Proč by měli zákazníci zájem o tuto službu v porovnání s přímým jednáním s přepravními linkami?

 Pokud chtějí zákazníci ušetřit na poplatcích za zdržení a zadržení, mohou k nám přijít kvůli delšímu bezplatnému skladování, což je výhodnější, než kdyby používali kontejnery vlastněné přepravcem. Máme větší flexibilitu v nabízení výhodných podmínek, protože vlastníme zařízení.

Naši zákazníci mohou také ušetřit na nákladech za přepravu, protože můžeme kontejnery poskytnout blíže k místu nakládky.

A konečně, zákazníci mohou potřebovat speciální kontejnery pro konkrétní obchodní trasy, pro které mohou lodní trasy poskytovat pouze standardní kontejnery.

Jaké jsou výhody spolupráce s AsstrA pro zákazníky?

 Hlavními výhodami jsou přímé, jasné informace a rychlé získání správných řešení. Zákazníci mají připravené kontejnery, které je potřebují, a nemusí čekat. V konečném důsledku to vede k většímu objemu prodaného zboží.

Co očekáváte od svých kolegů z AsstrA při práci na tomto typu projektu?

Očekáváme, že naši kolegové z prodeje a provozu nám dají vědět, kdykoli se naskytne příležitost k obchodování nebo pronájmu kontejnerů na základě jejich znalosti trhu a toho, co slyší od zákazníků. Vysoké ceny, nedostatek vybavení a krátké doby bezplatného skladování jsou pro nás šance přijít a udělat věci lépe.

Zdroj : Asstra