Podle nové studie společnosti FM Logistic a poradenské firmy Roland Berger má trh městské logistiky růst v letech 2030 ročně v průměru o 8%. Přesto je silniční doprava odpovědná za odhadovaných 20% městské dopravy a 30% emisí CO2 ve městech. Nárůst e-commerce ve spojení s fragmentovanou povahou logistického průmyslu a vysokým podílem (až 30%) neúspěšných prvních dodávek představuje problémy s udržitelností.

Podle studie nazvané „Městská logistika potýkající se s ekonomickými a environmentálními výzvami“ pouze posílená spolupráce mezi soukromými logistickými podniky, IT společnostmi a veřejnými orgány umožní optimalizovat tok zboží do měst a uvnitř měst, přičemž bude reagovat na potřeby zákazníka.

Boom v dodávkách domů

Jeden z 10 obyvatel měst ve 13 zkoumaných zemích dostává jednu zásilku denně. Více než třetina (37%) obyvatel francouzského města využívá služby rozvozu jídla doma. Tento podíl dosahuje v Paříži 60%. Za účelem boje proti znečištění přijímá více měst předpisy omezující používání vozidel na plynový pohon. Od Kodaně po Stuttgart a Paříž plánují nebo zavádějí zákazy nafty města po celé Evropě.

Tři návrhy na zvýšení udržitelnosti městské logistiky

Studie stanoví tři návrhy na optimalizaci efektivity městské logistiky:

  • Stanovit společné standardy, například s ohledem na rozměry balení, aby se usnadnily překládky
  • Sdílení skladování a přepravy mezi organizacemi
  • Co nejlepší využití stávající městské infrastruktury: využití pruhů pro autobusy k přepravě zboží v noci, kombinace silniční, železniční a vodní dopravy atd.

 

Tři investiční priority

Studie rovněž formuluje tři investiční priority v rámci nových technologií:

  • Sběr a sdílení údajů o městských prostorách pro lepší plánování tras a sledování zásilek
  • Automatizace skladu pro zvýšení rychlosti a přesnosti
  • Ekologicky efektivní dopravní prostředky (elektrická, plynová nebo vodíková vozidla) přinášející provozní hodnotu při minimalizaci dopadu na životní prostředí

 

„Hráči městské logistiky potřebují kolektivně přehodnotit své postupy, aby odpovídali na požadavky zákazníků nákladově efektivním a ekologickým způsobem,“ říká Xavier Prévost, ředitel obchodních řešení, dopravy a informačních systémů, FM Logistic.

 

Slibné iniciativy

Po celém světě bylo zahájeno několik projektů s cílem optimalizovat tok zboží a informací ve městech.

„Inovativní technická a organizační řešení se objevují v každém kroku řetězce – od přepravy a skladování až po správu návratů. Přetvářejí proces doručování na poslední míli, který používají logistické společnosti, jejich zákazníci a spotřebitelé, a zlepšují nabídku nákladů / hodnoty, kvalitu služeb a dopad na životní prostředí, “říká Gabriel Schillaci, ředitel dopravy, logistiky a mobility ve společnosti Roland Berger Paris.

Například ve Velké Británii pilotovala společnost Mole Solutions používání kapslí k přesunu nákladu v podzemí v Southamptonu

Ve Francii uzavřely společnosti FM Logistic a realitní společnost Novaxia partnerství s dočasnými logistickými centry ve volných městských budovách. Projekt s názvem „PLUME“ je spolufinancován regionem Île-de-France.

V mezinárodní čtvrti Chapelle na severu Paříže, která byla slavnostně otevřena v roce 2018, se nachází logistické centrum s názvem „The logistics hotel“, vícepodlažní sklad s železničním terminálem, který pomáhá omezit používání silničních vozidel.

Metodologie

Studie Roland Berger a FM Logistic je založena na interním výzkumu a 20 rozhovorech s odborníky na městskou logistiku a přepravci v různých průmyslových odvětvích.

 

Zdroj : FM Logistic