wind-turbine-on-mountaintop-getty-1186929887

Spotřebitelé v EU by mohli v roce 2030 ušetřit až 71 miliard EUR a podobně vysoké úspory v následujících letech, pokud by byla plně využita flexibilita na straně poptávky. Vyplývá to z nové studie zveřejněné společností smartEn – Smart Energy Europe, sponzorované firmami Eaton, Enel X, EDF a Voltalis.

Studie nazvaná „Flexibilita na straně poptávky v EU: Kvantifikace přínosů v roce 2030“ si klade za cíl zaplnit důležitou mezeru, protože dosud nebylo provedeno žádné komplexní posouzení tohoto potenciálu v EU. Představuje účinnou analýzu rozsahu snížení emisí a úspor nákladů, kterých lze dosáhnout, pokud bude domácnostem a podnikům na straně poptávky umožněno hrát aktivnější roli na trzích s energií a podnítit je k úsporám. „Výsledky nové studie potvrzují, že naše strategie Everything As a Grid, může pomoci vyřešit energetickou situaci v Evropě. Každá budova se totiž může stát aktivní součástí sítě a to jako spotřebitel, tak i jako dodavatel a lépe tak řešit své energetické potřeby s pomocí využívání udržitelných zdrojů energie, ukládání energie a nabíjení elektrických aut. Výsledkem bude snížení emisí oxidu uhličitého a celkově flexibilnější energetická distribuční síť,“ řekl Jan Hrůza, Country Sales Leader CZ &SK.

Kromě jiných zjištění byly následující výsledky zahrnuty ve scénáři, který počítá s plnou aktivací flexibility z budov, elektrických vozidel a průmyslu. V roce 2030:

  • Na ročních emisích skleníkových plynů by se ušetřilo 37,5 milionu tun.
  • Na investicích do distribuční soustavy by se ročně ušetřilo 11,1 – 29,1 miliard EUR.
  • Přímí spotřebitelé by ročně ušetřili 71 miliard EUR.
  • 15,5 TWh (61 %) představuje omezování obnovitelných zdrojů, jemuž se lze vyhnout.
  • Ročně by se ušetřilo 2,7 miliardy EUR snížením špičkové výrobní kapacity.

Výkonný ředitel společnosti smartEn Michael Villa ve svém úvodním slovu během zahajovací akce uvedl: „Jsme velmi spokojeni s tím, že vedle jiných návrhů byl stanoven cíl snížit špičkovou spotřebu elektřiny, aby se stimulovala časově závislá a flexibilní spotřeba. Jak zdůraznila tato studie, aktivní role spotřebitelů má obrovský smysl jak nyní, v této nouzové situaci, tak v roce 2030, kdy pomůže integrovat obnovitelnou elektřinu a dosáhnout našeho redukčního cíle 55GHG nákladově efektivním způsobem.“

Mezi řečníky sdělila Sonya Twohig, generální tajemnice společnosti ENTSO-E: „Zcela uhlíkově neutrální energetický systém bude vyžadovat značnou míru flexibility, a to i na straně poptávky. Akce pořádaná společností smartEn dnes přinesla velmi dobré poznatky o potenciálu flexibility na straně poptávky. Těšíme se na pokračování spolupráce se společností smartEn a všemi zúčastněnými stranami na přechodu k udržitelnějšímu a odolnějšímu energetickému systému pro všechny zákazníky.“

Vincenzo Ranieri, prezident společnosti EU DSO Entity, dodal: „Evropští provozovatelé distribučních soustav jsou připraveni zahájit tento přechod k flexibilnímu a odolnému energetickému systému společně s naším hlavním akcionářem: lidmi. Občané již nejsou na konci energetického hodnotového řetězce a sami se stali aktivními a ústředními účastníky. Samostatně si vyrábějí distribuovanou energii, individuálně nebo v rámci energetických komunit, a poskytují flexibilní služby na podporu stability distribučních sítí. Naší úlohou jakožto provozovatele distribuční soustavy je umožnit toto nové paradigma účinným a udržitelným způsobem.“

Seydou Kane, viceprezident pro Public Affairs, Corporate, EMEA ve společnosti Eaton, zopakoval: „Tato studie ukazuje, jak domácnosti a podniky na straně poptávky – ty, které tradičně platí za energii – mohou ušetřit peníze, vydělat peníze a snížit tlak na distribuční sítě, pokud jsou povzbuzováni k investicím do technologií, které jim umožní využívat výhod flexibility.“

Daniele Andreoli, Head of Demand Response ve společnosti Enel X Global Retail, zdůraznil: „Tato studie představuje klíčový milník pro další vývoj řešení flexibility na straně poptávky, protože jasně odhaluje a kvantifikuje klíčovou roli flexibilní spotřeby pro dosažení energetické transformace udržitelným a nákladově efektivním způsobem.“

Carmen Munoz, vedoucí navazujících činností ve společnosti EDF R&D, řekla: „Flexibilita na straně poptávky představuje obrovské příležitosti pro snížení emisí a krizového řízení. Budeme ambiciózní a opatrní při podpoře a uvolnění nezbytných investic pouze na ty zdroje, které mohou účinně dosáhnout klimatické neutrality.“

Tato studie je cenným zdrojem informací na podporu nadcházejících jednání Fit for 55 s cílem podpořit zavádění více digitálních a decentralizovaných energetických zdrojů a stimulovat plnou aktivaci flexibility na straně poptávky ve prospěch spotřebitelů a celého energetického systému.

Celou studii najdete zde.

Zdroj : Eaton