Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení (MPŘ) návrh novely zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela má za cíl zvýšit míru recyklace obalů, snížit množství odpadů a podpořit cirkulární ekonomiku.

 

Hlavní novinkou je zavedení povinného zálohování vybraných nápojových obalů, které se týká plastových lahví s objemem do 3 litrů a plechovek s objemem do 0,5 litru. Tyto obaly budou označeny speciální značkou a budou podléhat zálohovému systému, který zajistí jejich sběr a recyklaci. Výše zálohy bude stanovena na 3Kč za obal. Zákazníci budou moci vrátit zálohované obaly v prodejnách, které prodávají nápoje v těchto obalech, nebo v jiných sběrných místech, která budou provozována autorizovanými subjekty.

 

Novela zákona také stanoví nové cíle pro recyklaci obalů, které jsou v souladu s evropskou legislativou. Do roku 2030 bude muset být recyklováno 70 % hmotnosti všech obalů, 55 % hmotnosti plastových obalů, 75 % hmotnosti papírových a lepenkových obalů, 80 % hmotnosti skleněných obalů, 90 % hmotnosti kovových obalů a 30 % hmotnosti dřevěných obalů. Novela také zavádí nové požadavky na prevenci vzniku odpadů z obalů, například omezení používání jednorázových plastových obalů a nádobí.

 

Návrh novely zákona je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, které běží do 4. 1. 2024.

Zájemci se mohou seznámit s návrhem zákona a podat své připomínky prostřednictvím systému Eklep nebo jeho veřejné části na https://odok.cz/portal/veklep/ material/ALBSCY4K6RXH/. Po skončení MPŘ bude návrh zákona předložen vládě a poté parlamentu k projednání a schválení.

Zdroj: SYBA

DPP