DPP

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterým antimonopolní úřad v roce 2019 zakázal Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK) nákup 90 autobusů o délce 10,5 metru na základě rámcové smlouvy. Tento zákaz v roce 2020 zrušil svým rozsudkem Krajský soud v Brně, ÚOHS proti němu podal kasační stížnost k NSS, který jí nyní vyhověl. Rozhodnutí je dostupné na úřední desce soudu. Ředitel DSÚK Milan Šlejtr zatím nechtěl rozhodnutí NSS komentovat.

Antimonopolní úřad posuzoval dvě rámcové smlouvy ve dvou řízeních. Kromě té na autobusy v délce 10,5 metru také na autobusy v délce 12 metrů. V obou případech se smlouvami zabýval na návrh výrobce autobusů SOR. DSÚK uzavřela smlouvy se společnostmi Scania a Zliner v jednacím řízení bez uveřejnění. Současné rozhodnutí NSS se týká prvního případu.

ÚOHS rozhodl, že jednací řízení bez uveřejnění může být při zadávání veřejné zakázky použito, pokud v předchozím otevřeném řízení nedostane zadavatel žádné nabídky nebo podstatně nezmění zadávací podmínky.

DSÚK sice dříve tendr na dodávku autobusů vyhlásila, SOR však tendr u antimonopolního úřadu napadl s tím, že v něm jsou nezákonně nastavené zadávací podmínky. Konkrétně šlo o stanovení minimální délky autobusu, minimální šířky dveří, minimálního objemu palivových nádrží a minimální kapacity akumulátorových baterií. Kraj poté soutěž zrušil a obrátil se přímo na Zliner a Scanii.

Podle rozhodnutí úřadu si DSÚK nedostatek nabídek v původním tendru způsobila špatně nastavenými podmínkami sama a nesplnila tak zákonné podmínky pro jednací řízení bez uveřejnění. Podaný rozklad tehdejší předseda ÚOHS Petr Rafaj zamítl a DSÚK se bránila podáním správní žaloby u Krajského soudu v Brně.

Ten jeho argumenty vyslyšel a rozhodnutí ÚOHS zrušil. ÚOHS se pak bránil podáním kasační stížnosti k NSS, který jeho argumenty nyní vyslyšel a rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil. Soud nyní musí záležitost posoudit znovu a zohlednit při tom právní názor NSS.

„K tomu se vám teď vyjádřit nemohu, protože budeme čekat na kroky, které budou dál. Pochopili jsme z toho, že důkazní břemeno je na zadavateli, aby prokázal svoje tvrzení, které předkládal krajskému soudu,“ řekl dnes ČTK ředitel DSÚK Milan Šlejtr.

ÚOHS za uzavření dvou smluv na autobusy uložil v květnu 2020 DSÚK pokutu 18 milionů korun, ta ale není pravomocná. Řízení je pozastaveno až do skončení soudního projednávání rozhodnutí o zákazu plnění obou smluv.