Obec Všestary na Hradecku a dva občané napadli rozkladem stavební povolení pro úsek dálnice D35 ze Sadové po mimoúrovňovou křižovatku Plotiště u Hradce Králové. Jejich námitky se zejména týkají hluku z budoucí dálnice v místní části Bříza a nedostatečných protihlukových opatření. Rozklad podali k ministru dopravy Martinu Kupkovi (ODS). Vyplývá to z rozkladů, které ministerstvo dopravy zveřejnilo na úřední desce. Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) ČTK zjišťuje.

O stavební povolení žádá Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které se podle mluvčího Jana Studeckého s podanými rozklady nyní seznamuje. Vypsání výběrového řízení na stavební firmu ale podle něj podané rozklady nebrání. Tendr na zhotovitele úseku Sadová – Plotiště by ŘSD chtělo vypsat ještě letos. „Pro zahájení stavby však samozřejmě musíme mít pravomocné stavební povolení,“ uvedl mluvčí.

ŘSD získalo od ministerstva dopravy nepravomocné stavební povolení na úsek D35 Sadová – Plotiště letos 11. října. Stavbu 7,5 kilometru dlouhého úseku by ŘSD chtělo zahájit v roce 2024 a uvést do provozu v roce 2027. V trase nedávno začal záchranný archeologický výzkum. Odhadovaná cena stavby úseku je 2,25 miliardy korun bez DPH.

Obec Všestary v rozkladu uvedla, že stavební povolení napadá v celém rozsahu pro jeho nepřezkoumatelnost, nesprávnost a nezákonnost. Obec navrhla, aby ministr Kupka stavební povolení zrušil a věc vrátil ministerstvu dopravy k dalšímu řízení.

Všestary, které mají asi 1800 obyvatel, připomněly, že již ve stavebním řízení vznesly námitky proti absenci protihlukových stěn u místní části Bříza, která je od budoucí D35 vzdálená asi 380 metrů. Poukázaly na to, že Bříza je od konce roku 2021 zasažena zvýšeným hlukem z blízké dálnice D11 a z mimoúrovňové křižovatky Plotiště. Hluk je v Bříze údajně již nyní na hranici limitů. Obci vadí i to, že ministerstvo při povolení stavby argumentovalo šest let starou akustickou studií, která lokalitu Břízy údajně ani neřeší.

Ministerstvo dopravy také při stavebním řízení podle obce nepostupovalo správně, když se nepokusilo o dohodu mezi účastníky řízení ve věci podaných námitek. Pokud by tak ministerstvo učinilo, mohlo podle Všestar dojít k dohodě s ŘSD.

Rozklad podali také dva obyvatelé Břízy Vít Havlíček a Richard Lán. V rozkladech, které mají podobné formulace, žádají vybudování protihlukových stěn v celé délce podél Břízy. Žádají také aktuální akustickou studii. „Od dálnice D11 a ani v plánované stavbě dálnice D35 není obec chráněna žádným protihlukovým opatřením,“ uvedli shodně.

ŘSD plánuje, že všechny úseky D35 v Královéhradeckém kraji od Plotišť po Úlibice u Jičína postav za následujících pět let. Úsek D35 mezi Sadovou a Hořicemi na Jičínsku ŘSD začalo stavět 7. listopadu, hotový má být do konce roku 2025. Úsek z Hořic do Úlibic u Jičína a obchvat Úlibic by ŘSD podle aktuálních plánů chtělo začít stavět v roce 2025 a otevřít v roce 2028. Úsek z Úlibic do Turnova, který vede přes Český ráj, nebude ŘSD stavět jako dálnici, ale jako přeložku silnice I/35, která se vyhne obcím.

Dálnice D35 má v budoucnosti spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a má být severní alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Čech na Moravu. Po dokončení bude s délkou 210 kilometrů nejdelší dálnicí v Česku. Zatím je z D35 hotových několik vzájemně nepropojených částí.

Data k výstavbě dálnice D35 v Královéhradeckém kraji:

Úsek Délka v km Zahájení stavby Uvedení do provozu Cena v miliardách Kč bez DPH Zhotovitel
Úlibice – obchvat 2,5 2025 2028 1,07 – odhad
Úlibice – Hořice 16,3 2025 2028 4,18 – odhad
Hořice – Sadová 10,5 7.11.2023 prosinec 2025 2,44 Eurovia CS, M – SILNICE, Stavby mostů
Sadová – Hradec Králové Plotiště 7,5 2024 2027 2,25 – odhad

 

Zdroj: ČTK

DPP