DPP

[quote]Podle odhadu Eurostat ze 4. října v srpnu 2017 ve srovnání s červencem 2017 sezónně upravený objem maloobchodu poklesl v eurozóně o 0,5%, v EU28 zůstal stabilní. V červenci poklesl obrat v eurozóně o 0,3% a v EU28 zůstal stabilní. [/quote]

V srpnu 2017 ve srovnání se srpnem 2016 kalendářně upravený objem maloobchodu se zvýšil v oblasti euro o 1,2% a o 2,0 % v EU28.

Měsíční srovnání podle odvětví maloobchodu a podle členských států

Snížení objemu maloobchodu o 0,5 % v eurozóně v srpnu 2017 v porovnání s červencem 2017 je způsobeno poklesem o 0,9 % u pohonných hmot, 0,4 % u nepotravinářských výrobků a 0,3 % u položky  “ nápoje a tabák „. V EU-28 se zvýšil obrat nepotravinářských výrobků o 0,2 %,  u položky “potraviny, nápoje a tabák o 0,5 %  u pohonných hmot o 0,1%.
Z členských států s dostupnými daty byl pokles u Portugalska (-1,3 %), Rakouska (-1,0 %) a Belgie (-0,9 %), zatímco nejvyšší nárůst byl v Rumunsku (+ 2,3 %), Velké Británii (+ 1,9 %) a Maltě (+ 1,5 %).

Roční srovnání podle odvětví maloobchodu a podle členských států

Zvýšení objemu maloobchodu v eurozóně o 1,2 % v srpnu 2017 v porovnání s srpnem 2016 je způsobeno nárůstem o 2,3%, u nepotravinářských výrobků a 1,1 % u „potravin, nápojů a tabáku“, zatímco u paliva pro auta byl pokles  o 0,2 %. V EU-28 je nárůst objemu maloobchodu o 2,0 % způsoben nárůstem o 3,3 % u nepotravinářských výrobků, o 1,2 % u položky „Potraviny, nápoje a tabák“ a o 0,8 % u pohonných hmot.
Z členských států s dostupnými daty byl v Rumunsku nárůst + 15,8 %), Slovinsku + 7,5%), Maltě (+ 6,9 %), Slovensku o + 6,8 % a Polsku o + 6,7%), zatímco poklesy byly zaznamenány v Lucembursku (-25,6 %) a Belgii (-2,4 %).